Upprop för alleuropeiska protester

”Vägra betala kapitalismens kris”

”Syftet med detta brev är att proklamera att vänstern och de sociala organisationerna förkastar den politik som går ut på att det är de arbetande människorna som måste betala för krisen. Vi kräver ett slut på marknadens diktatur, kräver att finansinstitutioner­na tas över i offentlig ägo och vi tillkännager att europeiska arbetare står enade i solidaritet”, skriver en rad vänsterledamöter i EU-parlamentet och uppmanar till en vecka av protester den 21-26 juni runt om i Europa.

Brevet, som bland annat har undertecknats av Joe Higgins från irländska Socia­list Party (Rättvisepartiet Socialisternas systerparti) och CWI och Eva-Britt Svensson från Vänsterpartiet lyder:


”Kära vänner!
Vi skriver till er som valda representanter för arbetande människor runtom i Europa, som medlemmar av GUE/NGL (Gruppen Europeis­ka enade vänstern/Nordisk grön vän­ster) i EU-parlamentet. Det står klart att det massiva ekonomiska stödpaket som det överenskommits om under helgen bara kommer att trappa upp takten i de attacker på arbetande, un­ga och pensionärer som pågår över hela Europa.

I nuet är det i synnerhet de grekiska arbetarna som står i frontlinjen för dessa attacker. Deras löner ska sänkas med 10 procent och de offentliga utgifterna ska sänkas samtidigt som pensionsåldern höjs, pensionerna fryses och momsen ökar.

Arbetare i Portugal, Spanien, Irland och Italien har dock också stått inför och fortsätter att stå inför hårda attacker på levnadsstandarden. Det står också klart att dessa attacker inte kommer att begränsas till arbetare i de s k ”perifera” europeiska ekonomierna – arbetare i alla europeiska länder hotas av att få sin rätt till pension ytterligare undergrävd, lönenedpressningar, nedskärningar i den soci­ala välfärden likaväl som en fortsatt omfattande arbetslöshet.
Dessa attacker ligger i linje med det europeiska etablissemangets bredare strategi, sådan den dragits upp i ’EU 2020’-strategidokumentet, som anspelar på behovet av att höja pensionåldern samtidigt med en utökad arbetsdag för europeiska arbetare och ett strikt återgång till ’Tillväxt och stabilitets’-pakten, som kommer att krä­va en drastisk minskning av de offentliga utgifterna i många länder.

Dessa attacker kombineras också med ett giftigt försök att splittra arbe­tare utefter nationella skiljelinjer. Det­ta har var särskilt uppenbart inom media i Tyskland och många andra länder. Lögner sprids om arbetarnas villkor i Grekland för att skapa ett intryck av att vanliga greker är ansvari­ga för krisen i deras land och måste betala priset. Vänstern måste bemöta denna desinformation med fakta och siffror som visar på den verkliga situ­ationen. Exempelvis är den genomsnittliga grekiska pensionåldern 61,4 år, tvärtemot myten om lata grekiska arbetare som går i tidig pension, och högre än det europiska genomsnittet!

De grekiska arbetarna har under de senaste veckorna demonstrerat en heroisk villighet att bekämpa dessa attacker. Portugisiska och spanska arbe­tare har indikerat samma villighet till kamp.
Viktiga kritiska uttalanden har gjorts av de europeiska fackliga och vänsterorganisationerna mot attackerna på arbetande människor.
Vi känner nu att det finns ett be­hov av en aktiv samlad respons över hela Europa – för att skära av försöken att splittra arbetarna och ge folk självförtroende nog att slå tillbaka.

Vi manar därför till en ’Protest- och solidaritetsvecka’ från den 21 till den 26 juni. Vad vi föreställer oss är politiska partier, fackföreningar, soci­ala rörelser och aktivister går samman och diskuterar genomförandet av sto­ra protester i sina respektive länder under den veckan(…).
Vi menar att framgångsrika samordnade protester under veckan den 21 till den 26 juni skulle vara av stor betydelse och skicka ett klart och tydligt budskap till det europeiska etablissemanget. Det skulle assistera ar- betarkampen i olika europeiska länder och vara ett avgörande steg i bygget av ett alleuropeiskt motstånd mot den rådande nyliberala dagordningen.

Det är uppenbart brådskande i fråga om tiden. Vi vill bygga en bred koalition på en Europaomfattande grundval för dessa protester, för att matcha dem med breda koalitioner på nationell grundval för protesterna. Vi skulle bli mycket tacksamma om ni kan återkomma snarast möjligt med er respons.
Vi hoppas att ni kommer att se positivt på dessa förslag och att er organisation kan hjälpa till med bygget av Europaomfattande protester i slutet av juni. Var vänlig och skicka den­na uppmaning vidare till era kontak- ter och kontakta oss för att låta oss ta del av era tankar och vi skulle bli gla­da åt att träffas för ytterligare diskussioner för att utveckla denna fråga.
Vi är övertygade om att många fler av GUE/NGL-gruppens EU-parlamentsledamöter kommer att uttala sitt stöd.

Med vänliga solidaritetshälsningar,

Joe Higgins
(Socialist Party, CWI Irland)
Nikolaos Chountis
(Syriza, Grekland)
Søren Bo Søndergaard
(Folkebevægelsen mod EU,
Danmark)
Eva-Britt Svensson
(Vänsterpartiet, Sverige)
Kyriacos Triantaphyllides
(AKEL, Cypern)
Marisa Matias
(Bloco de Esquarda, Portugal)
Miguel Portas
(Bloco de Esquarda, Portugal)
Rui Tavares
(Bloco de Esquarda, Portugal

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: