Den ojämlika sjukvården: Papperslösa drabbas hårdast

images_cms-image-000006781-1

Av Anders Wemmert

Svenska Röda Korset har nyligen publicerat rapporten Nedslag i verkligheten – tillgången till vård för papperslösa. Rapporten visar med all önskvärd tydlighet att papperslösa personer inte har tillgång till adekvat sjukvård eller kommunal omsorg.

Med papperslösa menar Röda Korset de personer som bor i Sverige, men har fått avslag på sin asylansökan, eller vars uppehållstillstånd eller visum har gått ut. Som papperslösa räknas även barn som är födda i Sverige av papperslösa föräldrar. Dessa barn blir papperslösa och lever utanför stora delar av systemet redan från födseln.
Sedan den 1 juli 2013 har papperslösa migranter lagstadgad tillgång till viss subventionerad  hälsa- och sjukvård enligt lag: 2014:407. I lagen ingår vård och tandvård som inte kan anstå, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort, vård enligt smittskyddslagen och hälsoundersökningar.
Dessutom ska vård för att motverka mera allvarliga sjukdomstillstånd eller för att förebygga mer omfattande vård och behandling erbjudas. Patienterna ska dessutom erbjudas hjälpmedel vid funktionshinder. Även sjukresor och transporter i samband med sjukvård ska räknas in. Utöver detta ges landstingen möjlighet att erbjuda ytterligare vård vid särskilda behov som efter trauma i samband med tortyr, allvarliga övergrepp, etcetera.
Papperslösa barn ska enligt lagen behandlas som barn som är folkbokförda i Sverige, vilket innebär fullständigt subventionerad hälso- och sjukvård samt regelbunden tandvård. Men vårdgivare har ändå nekat barnen vård, bland annat inom Barn- och Ungdomspsykiatrin.

Röda Korsets rapport visar att papperslösa i verkligheten i allt större utsträckning avvisas från sjukvården. Några exempel: Enligt lagen åligger det vårdpersonalen att avgöra vilken vård som inte kan anstå. I praktiken innebär detta att lagen tvingar vårdpersonalen att frångå principen om alla människors lika värde och lika rätt i samhället. Vårdpersonalen åläggs att med lagstöd göra skillnad på människor, vilket bryter mot etablerade etiska principer inom svensk sjukvård.
Personer har nekats vård redan i receptionen på vårdcentralen utan föregående fullgod medicinsk bedömning. Kvinnor blir särskilt utsatta då de nekas möjlighet att träffa en barnmorska under graviditeten.

På grund av informationsbrist eller språksvårigheter har papperslösa ibland svårt att hävda sina rättigheter och nekas då sjukvård av vårdgivarna. De har berättat att då de har försökt boka tid i receptionen på vårdcentral blivit hänvisade till telefonbokning som enbart erbjuder svenska som valbart språk.
Röda Korsets rapport visar att papperslösa vuxna och barn i allt större utsträckning stängs ute från hälso- och sjukvårdssystemet. Lagen skapar ett samhälle där människor bedöms ha olika värde och olika rättigheter, precis det som SD och andra rasister driver  i sin hets mot invandrare och flyktingar.
• Lika hälso- och sjukvård i offentlig regi för alla oavsett bakgrund.
• Riv upp privatiseringarna i sjukvården – inga vinster i välfärden.
• Återinför asylrätten och permanenta uppehållstillstånd.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: