Gruvmotståndet på Österlen fortsätter

Foto: Creative Commons

Av Anders Wemmert

Nätverket VetoNu, som samlar motståndet mot företaget ScandiVanadium som vill bryta metallen vanadin på Österlen i Skåne, har nu samlat in över 14 800 namnunderskrifter. Nu måste den starka opinionen mot gruvbrytningen omsättas i stora protestaktioner.

Företaget ScandiVanadiums planer på att bryta den sällsynta metallen vanadin som kan användas till batteritillverkning skulle innebära en mycket stor miljöpåverkan inom ett område på cirka 100 kvadratkilometer.

Protesterna inleddes i mars 2018 när bolagets planer på att söka provbrytningstillstånd för bland annat vanadin och uran i alunskiffern på Österlen blev offentliga.

Nätverket VetoNu bildades i augusti 2018 för att organisera protester och motståndet mot ScandiVanadiums planer.

Man vill dessutom ändra minerallagen så att kommuner, landsting, lokalsamhällen och urfolk får rätt till att säga nej till exploatering av mark som innebär miljörisker eller att bolagsintressen tillåts styra över samhällsintressen.

Hittills har bolaget ScandiVanadium fått tillstånd av Bergstaten att provborra inom 11 områden i Tomelilla, Ystad, Simrishamn och Hörby kommuner. Dock har man dragit tillbaka ansökan om att få provborra efter uran eftersom riksdagen har beslutat att förbjuda uranbrytning i Sverige av miljöskäl.

Risken med att provborra i den uranhaltiga alunskiffern där vanadinet finns struntar både Bergstaten och ScandiVanadium i. Provborrningarna kan leda till att uran och andra skadliga tungmetaller läcker ut i grundvattnet och förstör detta för lång tid framöver, något som får stå i skymundan för bolagets vinstintressen.

Trots protester från markägare och lokala miljöorganisationer samt nätverket VetoNu beslöt Miljönämnden i Hörby kommun i april 2019 att bolaget ScandiVanadium uppfyllt alla krav på anmälningsplikt och därför kunde börja provborra. Bolaget fick därmed tillstånd att påbörja en verksamhet som i protokollet från mötet anses vara miljöfarlig.

Dessutom står det i beslutet att bolaget får provborra efter ”bland annat vanadin”. Vilka metaller som innefattas i begreppet ”bland annat” framgår inte i protokollet.

Den 9 maj beslöt riksdagen att förenkla och förkorta tillståndsprocessen för gruv- och mineralbolag som vill starta gruvor i Sverige. En klar eftergift till privatägda gruvbolag som vill göra vinster på tillgångar som borde vara samhällsägda.

I maj beslöt politikerna i Ystad-­Österlenregionens miljöförbund att återremittera ScandiVanadiums ansökan om provborrningar till politikerna i Tomelilla kommun. Man ansåg att det var otillräckligt, men ett ansökningsförfarande när det gäller miljöfarlig verksamhet och att det krävs en tillståndsansökan med särskilda miljövillkor; det vill säga att bolagets verksamhet var tillståndspliktigt enligt miljöbalken.

Trots detta avvisade politikerna i Tomelilla kommun förslaget och beslöt att låta Länsstyrelsen avgöra ärendet.

ScandiVanadium överklagade kommunens beslut och den 5 juli beslöt Länsstyrelsen att ge bolaget rätt att starta provborrningar utan miljöprövning. Det är ett beslut som pekar på att riksdagens beslut i maj att förenkla processen vid tillståndsprövning redan har blivit verklighet.

Nu behövs nya protester och manifestationer mot ScandiVanadium. Bolagets planer måste stoppas.

Rättvisepartiet Socialisterna kräver:

• Inga gruvor på Österlen.

• Vetorätt för kommuner, landsting, lokalsamhällen och urfolk.

• Stoppa gruvbolag och fossilföretags rovdrift.

• Offentligt ägande av naturresurserna. ■

Läs våra tidigare artiklar:

> Motståndet fortsätter mot mineraljakten på Österlen

> Ny proteströrelse mot gruvetablering krävs på Österlen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: