Debatt mellan RS och Vårdförbundets ordförande 

collage-ppt-mallar-vriden

Del 1: ”Löneförhandlingarna i Region Skåne: en katastrof för sjuksköterskorna”, av Anders Wemmert, Rättvisepartiet Socialisterna Skåne (läs artikeln här).

Del 2: Replik på ovanstående artikel av Malin Tillgren, Tf ordförande i Vårdförbundet Skåne (nedan).

Del 3: Anders Wemmerts (RS) svar på replik (nedan).

2. Malin Tillgrens replik:

”Artikelförfattaren visar på stora kunskapsluckor kring den svenska modellen i offentlig sektor och Vårdförbundets lönestrategi de senaste 15 åren, vilket gör att jag väljer att bemöta artikeln.

Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet fackförbund som organiserar 114 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Våra yrkesverksamma medlemmar har minst tre års akademisk utbildning och legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Det är kloka och kompetenta kvinnor och män som tyvärr många gånger får möta en arbetsgivare som inte är villig att betala för deras kunskap, kompetens och erfarenhet

Den partsgemensamma statistiken visar tydligt att våra medlemmars löneutveckling avtar från 35 års ålder och mattas av ytterligare från 45. Det är en orimlig ordning. För samtliga våra fyra yrken innebär ökad erfarenhet att man blir bättre på sitt jobb. Det ska givetvis avspegla sig även på lönen, så att den som är mer erfaren och kanske dessutom särskilt yrkesskicklig, tjänar betydligt mer än den som är ny i yrket och mindre erfaren. Ökad lönespridning är väl förankrat bland våra medlemmar och också ett tydligt uppdrag från Vårdförbundets kongress.

Ökad kunskap, kompetens, erfarenheten och ibland ytterligare utbildning bygger och utvecklar yrkesskickligheten genom åren. Vårdförbundet har myntat begreppet särskilt yrkesskicklig för de medarbetare som använder dessa delar på ett sätt som utvecklar både verksamheten och arbetet i arbetsteamet. Det är dessa särskilt yrkesskickliga medarbetare som vi i det nya centrala kollektivavtalet tillsammans medSveriges kommuner och landsting, SKL, sagt att vi särskilt ska prioritera i lönehänseende

Både i avtalsrörelsen och i de lokala överläggningarna har vi yrkat på att de särskilt yrkesskickliga ska få 10 000 kr mer i månaden under den treåriga avtalsperioden. En summa som viser är rimlig för att värdesätta och motivera de särskilt yrkesskickliga till att vilja stanna i vården och i yrket.

Den svenska modellen för offentlig sektor innebär att det först sluts ett centralt kollektivavtal med SKL som sedan ska bekräftas av varje huvudman, det vill säga samtliga kommuner och regioner i Sverige. Vårdförbundet hotade inte med strejk, men som alltid vid avtalsförhandlingar fanns det en beredskap. Artikelförfattaren undrar om jag har glömt varför man organiserar sig fackligt. Nej, det har jag inte. Däremot har alla vi, liksom alla andra fackliga parter, regler att förhålla oss till.Till exempel att vi är bundna av fredsplikt under tiden vi har ett gällande centralt avtal. Fredsplikten gör att vi inte kan strejka lokalt i Skåne och tvinga arbetsgivaren att skriva avtal om det vi vill ha. Vi har argumenterat för varför vi yrkar på en god löneutveckling för alla medlemmar och varför det krävs en satsning på särskilt yrkesskickliga. Region Skåne har bemött det och nu är det upp till dom att visa vad de vill med den skånska hälso- och sjukvården. Vill de ha en patientsäker vård utan långa köer, med kompetent och engagerad personal, ja då är det hög tid att de visar det nu.

Vårdförbundet, och många andra fackförbund som organiserar framförallt akademiker, har valt att teckna icke nivåbestämda avtal, så kallade sifferlösa avtal. I ett centralt avtal kan parterna nämligen inte komma överens om högre värden än vad ”industrimärket” tillåter. Genom att ha ”sifferlösa” avtal kan vi få till ett större löneutfall i den lokala löneprocessen – det innebär inte att siffran blir nollVårt löneavtal har gynnat medlemmarna och säkrat en löneutveckling på i genomsnitt 4 procent per år under de senaste 5 åren, vilket är dubbelt så mycket som ”industrimärket”. Att fördelningen av de procenten främst gynnat de som är nya i yrket och mindre erfarna är anledningen till att vi yrkade på  och fick igenom – en satsning på erfarna och särskilt yrkesskickliga.

Vårdförbundet har en ledning som står på medlemmarnas sida och kämpar för en god löneutveckling. Stridsviljan och stridsberedskapen finns. Det krävs både ett strategiskt tänk på kort och lång sikt, fackligt ”fotarbete, tillit och tålamod för att nå målen.”

2. Anders Wemmerts (RS) svar på replik:

”Hej Malin! Först vill jag säga att det är roligt att du läser vår tidning Offensiv och även följer oss på nätet. 

Nu till ditt svar på artikeln Löneförhandlingarna i Region Skåne: en katastrof för sjuksköterskorna.

Du menar att jag saknar kunskaper om den så kallade Svenska modellen” och hänvisar till den för att försvara lönestatistik och förhandlingsresultat för Vårdförbundet de senaste åren.

Självklart stöder vi sjuksköterskornas och andra sjukvårdsarbetaren krav på högre löner och bättre arbetsförhållanden. Rättvisepartiet Socialisterna har i alla år deltagit i och stött denna kamp. 

Vi har i åtskilliga artiklar i vår tidning Offensiv kritiserat fackföreningsrörelsens ledning för dess agerande i löneförhandlingar och agerande i andra frågor. Det du kallar den svenska modellen har lett till låga löneavtal, toppstyrning av fackföreningarna, urholkning av medlemsinflytandet med mera.

Istället för kämpande och demokratiska fackföreningar har vi fått fackföreningar där ombudsmän styr, för hemliga förhandlingar med arbetsgivarna och sluter avtal som anpassats till industrins krav på låga eller inga lönelyft.

Det s k industrimärket  används för att hålla tillbaka lönearbetarnas rättmätiga krav på bättre löner och bättre arbetsmiljö. Fackföreningarnas ledning accepterar arbetsgivarnas krav för att tillgodose den privata sektorns vinstkrav.

Den sk svenska modellen innebär – förutom att man lagt sig för arbetsgivarnas villkor – idag också urholkad och försämrad arbetsrätt, uppluckring av det redan dåliga anställningsskyddet och ytterligare inskränkt strejkrätt. Här går regering och fackföreningsledare hand i hand med arbetsgivarna. Du kanske minns attackerna på Svenska Hamnarbetarförbundet under deras kamp för rätten till kollektivavtal? En kamp som man vann efter lång kamp som innebar demonstrationer, strejk och andra manifestationer. Man vann kampen p g a aktiva medlemmar, en ledning som slogs för sina medlemmar och omfattande stöd från andra lokala fack både i Sverige och internationellt.

Idag pågår en omfattande nedrustning av välfärden. Många skattemiljarder omfördelas till privata vinstdrivande företag inom vård och omsorg. 

De framgångar som fackföreningsrörelsen tillkämpat sig under många åär idag hotade. Nu pågår attacker på LAS och strejkrätten från arbetsgivarna med regeringens och fackföreningsledningarnas stöd. Den fackliga solidarieteten och sammanhållningen hotasmed allt större löneskillnader, individuella löneavtal där den anställde får veta sin kommande lön av sin chef och där de anställda spelas ut mot varandra.

Du försvarar det avtal som slutits lokalt med Region Skåne och hoppas på arbetsgivarens goda vilja att gå med på löneökningar och visa sin goda vilja att vilja ha en god och fungerande sjukvård. 

Vad du borde komma ihåg är att fackföreningarna aldrig har fått igenom några krav på grund av arbetsgivarnas goda vilja.

Du skriver att Vårdförbundet är en partipolitiskt obunden fackförening. Må så vara men all facklig kamp tenderar att bli politiskt, man kan inte skilja ekonomi och politik åt.

Kraven på ökade löner ställer frågan: Vem ska betala ? Kraven på bra arbetsmiljö hänger samman med anställningsskydd och strejkrätt. Kraven på god sjukvård hänger samman med hur sjukvården ska organiseras och betalas och vem som ska bedriva sjukvård.

Man kan inte som du gör, avskilja den ekonomiska kampen från den politiska.

Idag har detta blivit allt tydligare.

Istället behövs fackföreningar som styrs av sina medlemmar, med ledningar som är beredda att ta strid för de krav som ställs.

För kämpande och medlemsstyrda fackföreningar !

Stoppa privatiseringarna inom skola, vård och omsorg !

Stoppa attackerna på strejkrätten och anställningsskyddet!”

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: