Om RS

Socialistisk demokrati i världsskala enda alternativet till kapitalismens kris, krig och miljöförstöring

RS är ett revolutionärt socialistiskt arbetarparti, förankrat hos arbetare, ungdomar och alla som kämpar för rättvisa. Vi står för gemensam kamp mot all form av diskriminering och splittring utifrån etnisk bakgrund, kön, religion, sexuell läggning och funktionshinder.

RS är ett kämpande parti. Partiet driver kampanjer mot kapitalismens kris och för jobb; mot nedskärningar och privatiseringar; till stöd för arbetarkamp; mot krig och miljöförstöring; till försvar av kvinnors rättigheter; mot rasism och för rätten till asyl; för HBT-personers rättigheter mm. RS utgår från lärdomar från tidigare kamp, deltar i nätverk & samarbeten med andra. Vi tar initiativ till demonstrationer, ockupationer, strejker och andra massaktioner.

RS är ett socialistiskt parti. Vårt mål är ett demokratiskt socialistiskt samhälle. Den globala kapitalismen måste ersättas med en demokratiskt planerad ekonomi där folkflertalets och miljöns behov styr samhällsutvecklingen. Vi står för rätten att organisera sig i fackföreningar och partier, strejka, demonstrera och ställa upp i val.

RS står för uppbygget av ett nytt massförankrat socialistiskt arbetarparti och kämpande demokratiska fackföreningar. Vårt parti är ett steg på vägen till ett nytt massförankrat arbetarparti och en kämpande fackföreningsrörelse. RS står för att alla arbetarrepresentanter skall vara valda, utan privilegier och kunna avsättas. RS:are i kommunfullmäktige och facket följer dessa principer.

RS använder marxismen som metod och bygger på dess historiska tradition – Marx och Engels analys av kapitalismen; Lenin, bolsjevikpartiet och den ryska revolutionen, internationell arbetarkamp mot utsugning, krig och fascism och Trotskijs analys av och kamp mot stalinismen och dess diktatur och kampen mot byråkratin i den svenska arbetarrörelsen.

RS är ett internationalistiskt parti. Rättvisepartiet Socialisterna är den svenska sektionen av CWI (Committee for a Workers’ International), ett världsparti som finns i över 40 länder på alla kontinenter.
Alla som stödjer partiets plattform och mål kan bli medlemmar. Som medlem räknas den som betalat sin första månadsavgift. Varje medlem har som uppgift att delta på partiets veckomöten och aktiviteter, sprida partiets tidning Offensiv och värva nya medlemmar.

För mer info, kontakta oss på rs.malmo@socialisterna.org

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: