Rättvisepartiet Socialisternas vallåt

01 augusti 2010

Snacket går om att ockupera skolan

26 maj 2010

Högeralliansens skolpolitik, som öppnat upp för ett vinst­drivet privatskolesystem, urholkar den kommunala skolan på resurser. Något som nu drabbar gymnasieeleverna i Malmö hårt när politikerna planerar en nedläggning av tre kommunala gymnasieskolor för att spara 15 miljoner kronor.

Malmö Stads ”rödgröna” majoritet försöker motivera avvecklingen av Heleneholmsgymnasiet, Mediegymnasiet och Universitetsholmens gymnasium med att elevunderlaget är på nedgång och att de kommunala skolorna har tusen tomma elevplatser som en följd av privatskolornas utbredning.
Syftet med nedläggningarna är att minska den genomsnittliga elevpeng­en som måste utbetalas till såväl kommunala som privata skolor.
Politikerna planerar att försöka flytta in eleverna till andra gymnasie­skolor där det redan råder stor trängsel och brist på lokaler.
Självklart kommer detta att försämra studiemiljön för alla elever och få negativa konsekvenser för studieresultaten. Problemet kommer att förvärras än mer när elevunderlaget återigen ökar i framtiden.
Systemet med elevpeng förhindrar därför all sorts långsiktig planering av utbildningsplatserna.

Nedläggningen av det populära och kreativa medieprogrammet är ett resultat av alliansregeringens parodi på ”valfrihet” i utbildningen.
Malmös ”rödgröna” politiker har lagt en brasklapp om att skjuta upp ”gymnasiereformen”, som man kallar nedläggningarna, om den S-ledda oppositionen vinner riksdagsvalet. Man använder alltså gymnasieelevernas rätt till utbildning som en bricka i det politiska spel där man helt och hållet försöker skjuta ifrån sig ansvaret för nedläggningarna på regeringens skolpolitik.
Även om högeralliansens skolpolitik innebär en katastrof för majoriteten av landets elever kan inte de styrande i Malmö avsäga sig ansvaret för de försämringar som man accepterar och de nedskärningar som man själva beslutar om.
Reaktionerna från elever och lära­re har inte låtit vänta på sig. Kampvil­jan bland eleverna är stark och man har börjat organisera sig.
Idag, torsdagen den 27 maj, planeras en protest i samband med Kommunfullmäktiges öppna sammanträde i Stadshuset, då eleverna kommer att ställa de ansvariga politikerna mot väggen och kräva att gymnasieskolor­na blir kvar.
– Eleverna är villiga att göra vad som helst för att stoppa detta. Snack­et går i korridorerna om att elever är beredda att ockupera skolan, berättar Mediegymnasieeleven Gabriel Perez Hjelm för Offensiv.
Kampanjen har börjat sprida sig bland de tre gymnasieskolornas elever.

Även andra elever, som exempelvis de på Malmö Latinskola, vars studiemiljö drastiskt kommer att försämras i samband med inflyttningen av fler elever, måste involveras i kampen.
Nästa steg bör vara utlysandet av ett kampanjmöte, där elever från hela Malmö bjuds in att delta och planera kommande protester mot nedskärningspolitikerna.

Ammar Khorshed