Rättvisepartiet Socialisternas vallåt

01 augusti 2010

15 000 tågade genom Malmö

27 januari 2009
Över 15 000 personer demonstrerade i Malmö i lördags (den 20 september) för ett annat Europa – en annan värld. Demonstrationen var en mäktig manifestation med udden mot kapitalismens plundring och förtryck. I nästan fyra timmar pågick marschen från Rosengård till den avslutande festen i Pildammsparken.

– Det var en lång demonstrationsväg, men mycket god stämning i tåget, sa Hildur Boldt, som gick i den fackliga delen av tåget.Boldt hade åkt från Helsingfors för att delta i Forumet.

– Jag har deltagit på många seminarier, mest intressant var den om privatiseringar och så kallade marknadsreformer, fortsatte Hildur, som själv är emot privatiseringar och ser exempelvis sjukvården som en självklar del av den offentliga sektorn.

Grundidén att utgå från förorten Rosengård var god, men den tappade mycket av sitt syfte då arrangemanget inte på något sätt var förankrat i för­orten. Flertalet personer bosatta i området frågade vad det var för slags demonstration.Två timmar innan den officiella samlingen fanns Rättvisepartiet Socialisternas (RS) medlemmar på plats för att prata med lokalbefolkningen ge­nom att knacka dörr i bostadsområdet och sälja Offensiv i Rosengårds centrum.

I Pildammsparken efter demonstrationen samlades de tusentals demonstranterna för att lyssna på tal, musik och självklart diskutera politik.Innan Mikael Wiehe började sitt framträdande i den stora parken stötte Offensivs utsända på Fabio Di Flelice från Italien, som deltar på sitt första European Social Forum.

– Jag är här för att demonstrera mot högerpolitik och försvarandet av arbetsrätten. Jag tror situationen för visstidsanställda runt om i Europa är svår och jag ser kampen för fast anställning som mycket viktig.

– Det är så många här från hela världen. Det är både kul och viktigt att prata och utbyta erfarenheter med varandra.

RS, den svenska sektionen av CWI, hade en livlig del i demonstrationen.Talkörerna riktades mot högerregeringen, mot rasismen – för åter­införandet av asylrätten, mot Irakkriget och för en hållbar utveckling då det gäller miljön.

Allt detta med utgångspunkten att det behövs en kamp för global socialism.”Kamp mot krig och kapitalism – vägen framåt är socialism” och ”Fight the power, smash the system – What we need is socialism”, var några av talkörerna som ekade längs Malmös gator.

Johannes Lundberg

Ny i RS Malmö

Rebecka von Schantz bor i Malmö, är 21 år och jobbar på restaurang. Hon är en av de nya medlemmarna i RS Malmö.

Varför gick du med i RS?
– Jag har alltid varit intresserad av socialism och hållit med om socialismens idéer. När jag träffade RS kände jag att man hade konkreta lösningar och program för hur man ska kämpa.

Johanna Evans


European Social Forum: Fackliga rättigheter i fokus

27 januari 2009

Bra respons för Rättvisepartiet Socialisterna
”Försvara konflikträtten”, dvs strejkrätten, var budskapet på frontbanderollen när 15 000 demonstrerade på European Social Forum i Malmö den 20 september. Det var den största demonstrationen i landet sedan kampanjen innan USA:s invasion av Irak 2003. Under ESF genomfördes också demonstrationer för rätten till asyl och mot klimathotet.Årets ESF var den minsta sedan starten i Florens för sex år sedan. Organisatörernas uppgift att 10 000 deltagit i något seminarium verkar också vara en överdrift. Det fanns också skäl att vara skeptisk på grund av att “officiella” organisationer mer och mer tagit över ESF. Bland talarna på invigningen fanns t ex LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin och förre ärkebiskopen KG Hammar.Men den med svenska mått stora mobiliseringen var i sig en injektion som många gräsrötter behövde i ett läge som inte präglats av särskilt mycket kamp. Att ESF hölls i själva stan i Malmö var också en fördel som gjorde det lättare att nå till nya arbetare och ungdomar.Media försökte uppfylla sina egna förutsägelser genom att beskriva Reclaim the Streets som ett upplopp och massförstörelse av Malmö. Utan att försvara vissa deltagares uppträdande – det fanns helt klart ingen politisk idé bakom denna gatufest – är det viktigt att känna till att sammanlagt 13 fönsterrutor krossades, samtliga på SEB. Polisen höll dock en låg profil, jämfört med polisvåldet i Göteborg under EU-toppmötet 2001.Fackliga rättigheter var mer i förgrunden på detta ESF, med flera intressanta seminarier (se artikel här intill). Kritiken riktades mot EG-domstolen, som sätter kapitalets fria rörlighet framför fackliga rättigheter. Försvaret av strejkrätten på den stora demonstrationens huvudbanderoll var samtidigt riktad mot LO-ledningen som sitter i samtal med Svenskt Näringsliv om ett nytt huvudavtal.

Klimathotet
Omkring tusen personer deltog i en klimatdemonstration på fredagen. Man blockerade också trafiken på vissa vältrafikerade gator i centrala Malmö.Medvetenheten om den globala uppvärmningen som skapad av människor och ett hot mot all mänsklig existens har ökat kraftigt bara under det senaste året. Nya nätverk har bildats och på ESF spreds en rad material och böcker i ämnet. En fråga som debatterades under ESF var banden mellan kamp för att rädda miljön och kampen för ett socialistiskt samhälle. Även om många ESF-deltagare beskriver sig som vänster är en hel del ändå beredda att söka ”kortsiktiga lösningar”, som t ex ransonering och handel med utsläppsrättigheter. Men genomförda av en kapitalistisk stat kommer dessa åtgärder inte att vara någon lösning. Arbetare och fattiga kommer att tvingas betala priset medan storföretagen kan fortsätta som hittills.Behovet av en demokratisk plan för produktionen och ett energibesparande program för bostäder och transporter understryker behovet av förstatliganden under arbetarkontroll. Internationell socialism är den enda lösningen mot klimathotet.Klimatet är i fokus för nästa stora mobilisering av miljö- och antikapitalistiska aktivister, vid FN:s stora klimatkonferens i Köpenhamn, i december 2009.

Antirasism och asylrätt
Demonstrationen för rätten till asyl under ESF krävde ett stopp för alla utvisningar. 200 föräldralösa flyktingbarn har fått avslag av Migrationsverket och hotas av utvisning. På torsdagen, den 18 september, omringades Migrationsverket i Malmö av aktivister och senare deltog 500 personer i en demonstration. Rättvisepartiet Socialisterna, som är aktivt flera kampanjer för flyktingar, deltog i demonstrationen. Tyvärr fokuserade arrangörerna av demonstrationen nästen helt på att kritisera Migrationsverkets personal istället för regeringen och EU. Senare i höst ska EU beslut om en ny, ännu värre flyktingpolitik, på förslag av Frankrikes president Sarkozy. Även här gäller det att koppla samman kampen för asyl och papperslösas rättigheter med kampen för samhällsförändring.


Rättvisepartiet Socialisterna
RS möten, flygblad och aktiviteter, kanske särskilt Offensivförsäljningen, fick bra gensvar av särskilt unga ESF-deltagare och Malmöbor, som sökte efter socialistiska idéer och initiativ. RS var tveklöst det mest synliga politiska partiet under ESF, med många bokbord vid ESF:s mötesplatser. Vårt möte om massprotester i Kina var en stor succé, med 116 deltagare tidigt på söndag morgon dagen efter den stora demonstrationen. Massor av frågor och svar fyllde rummet, och många gav ekonomiska bidrag till hemsidan chinaworker.info. Mötet var ett av de största seminarierna. Även mötet om klasskamp och nya partier i Europa hölls i ett fullpackat rum, med extra impulser från den fördjupade globala finanskrisen.Under ESF:s drygt fyra dagar sålde vi drygt 1150 Offensiv. Sammanlagt drog vi in över 32 000 kronor från tidnings- och bokförsäljning, samt på insamlingar. Tre nya medlemmar gick med i RS och ytterligare 40 anmälde intresse av att gå med, några av dem från nordiska grannländer. För alla RS:are var möjligheterna att bygga partiet och vår international mycket tydliga under de intensiva kampdagarna i Malmö.


ESF och byggandet av RS i Malmö

27 januari 2009

European Social Forum i Malmö blir ett unikt tillfälle för vänsterorganisationer från hela Europa att samlas för att diskutera politik och uttrycka sina åsikter genom manifestationer och demonstrationer. Evenemanget invigs onsdagen den 17:e september, och det kommer under veckan att hållas över 200 seminarier och workshops, och ett stort antal konserter, film och teater. En enorm demonstration, under parollen ”en annan värld är möjlig”, kommer att hållas under lördagen som väntas locka runt 20 000 demonstranter. Denna startar i Rosengård och kommer så småningom att förflytta sig genom centrala Malmö. Rättvisepartiet Socialisterna kommer självklart att hålla aktiviteter i Malmö under denna vecka. En del av syftet för arbetet under ESF är att starta upp en aktiv partiförening i Malmö. Arbetet började redan i slutet av augusti och har intensifierats under denna vecka med ett antal RS medlemmar på plats. Tidningsförsäljningar på torg och aktiviteter på skolor har genererat i över 20 nya kontakter vilka eventuellt kommer att utgöra den nya partiföreningen. Under måndagen hölls ett möte om ”den globala matkrisen och klimatförändringarna” där nio personer närvarade. Totalt har det under den här tiden sålts 368 nummer och tecknats 36 nya prenumerationer av Offensiv.
På torsdagen den 18:e september kommer det att hållas en ”deportationsfri dag ” utanför migrationsverket kl. 11.00. RS/CWI kommer samma dag kl. 14.00 hålla sitt första möte med titeln The rise of class struggle in Europe and new workers’ parties i Studiefrämjandets lokal på Ystadsgatan 53 i Sofienlund. En gatufest kommer att hållas kl. 20.00 utanför stadshuset på fredagen. På lördag hålls alltså den stora demonstrationen med start kl. 13.00 i Cronhielmsparken. RS avslutar sin ESF-aktivitet med ett möte på söndag morgon kl. 9.30, China in turmoil – mass struggle and environmental disaster i Folkets Hus på Nobeltorget i Sofienlund. Mötena kommer att vara gratis och självklart är alla välkomna. Är du intresserad av att närvara eller vill ha mer information? Hör då av dig till Ammar på               070-3266594       .

Ammar Khorshed


RS/CWI-möten under ESF

27 januari 2009

Under ESF kommer RS/CWI hålla i två möten.

The rise of class struggle in Europe and new workers’ parties
Torsdagen den 18:e september kl. 14.00.
Studiefrämjandets lokal, sal 202, Ystadsgatan 53 i Sofienlund

In France, Greece, Portugal and other counties around Europe, massive strikes and working class resistance are taking place, on a scale which is uncomparable for the past 10 to 25 years. Attacks on pensions, labour laws and immigrants are increasing while most of the old workers’ organisations continue to move to the right. Which new formations are in the process of ”changing the left”? And what is needed to build new political alternatives for workers and youth?

Den senaste tidens massiva klasskamp i Frankrike, Grekland, Portugal och i andra länder i Europa kan inte jämföras med något liknande under de senaste 10 till 25 åren. Attackerna på pensioner, arbetarrättigheter och invandrare ökar, samtidigt som de flesta av de gamla arbetarorganisationerna fortsätter sin vandring högerut. Vilka nya rörelser finns för att ”ändra vänsterns kurs”, och vad krävs för att bygga nya poltiska alternativ för arbetare och ungdomar?

China in turmoil – mass struggle and environmental disaster
Söndag den 21:a september kl 09.30
Folkets Hus, sal 7, Nobeltorget i Sofielund

China is at the centre of world attention. But it’s so called ”economic miracle” is based on slave labour and state repression. Despite this there was 87 000 mass protests in 2005. Where is China going? Towards an economical superpower or a new revolution?

Kina är i värdens blickfång. Men dess så kallade ekonomiska mirakel är baserat på slavarbete och statligt förtryck. Trots detta hölls 87 000 massdemonstrationer enbart under 2005. Var är Kina på väg? En ny ekonomisk supermakt eller mot revolution?


Dags för European Social Forum 17-21/9 i Malmö

27 januari 2009

Nu är det mindre än en vecka kvar till starten på European Social Forum (ESF) i Malmö. ESF börjar på onsdagen den 17 september och på lördagen den 20 september är det dags för den stora demonstrationen, som beräknas samla 20 000 personer.
Inför starten har högern hetsat mot ESF och vänstern. Tidningarna har haft rubriker som ”Risk för kravaller” och ”Kaos i Malmö”. Malmös moderater vill även stoppa det kommunala stödet på 2,5 miljoner kronor till ESF. – Det är fullständigt oacceptabelt att ge pengar till ett evenemang som så uppenbart riskerar att bryta ut i ett rent kaos i Malmö, krystade oppositionsrådet Anja Sonesson (m) ur sig. ESF påkallar den största polisiära insatsen i Skånes moderna historia, konstaterar Sydsvenska Dagbladet, för att sedan lista alla saker som ”kan spåra ur”. Även Malmös socialdemokratiska kommunalråd Ilmar Reepalu, som försvarar ESF-stödet, försöker gå drevet halvvägs till mötes genom att bekräftande tala om ”bekymmer med huliganer som försöker utnyttja situationen”. Etablissemanget syftar på att ESF Action Network, som finns vid sidan av det officiella ESF, planerar en gatufest och aktioner mot vapenindu­strin och den rasistiska flyktingpolitiken. Tyvärr har även till exempel At­tac, som sitter i ESF-styrelsen, stämt in i hetsen och tagit avstånd från gatufesten. Vad är det högern upprörs över? Inte nog med att vänsterorganisationer, miljöorganisationer, fack och sociala rörelser ska få 2,5 miljoner kronor för att diskutera arbetsrätt, miljökamp, asylrätt, antirasism och den globala matkrisen – de ska demonstrera också! De 2,5 miljoner kronorna är småpotatis jämfört med vad kapitalistiska partier, tankesmedjor och kampanjorganisationer får i stöd av företag, stat och kommun. Utöver det officiella ESF-nätverkets stora demonstration lördagen den 20 september planeras ett flertal and­ra protester under veckan. Den 18 september kl 12.00 hålls en demonstration vid Migrationsverket i protest mot utvisningarna. På fredagen den 19 september kl. 16.00 genomförs en klimatdemonstration. Det ska också hållas en protest mot vapenindustrin. Förutom dessa demonstrationer blir det en mängd seminarier och mö­ten.
Mattias Bernhardsson

Kom till European Social Forum

27 januari 2009

European Social Forum (ESF) drar sig allt närmare. Mellan den 17 och 21 september hålls i Malmö debatter, seminarier och kulturaktiviteter med deltagare från hela Europa. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) mobiliserar nu för fullt, inte minst inför massdemonstrationen som hålls kl 13.00 i Rosengårds centrum med marsch till Pildamsparken, där allt avslutas med en fest. Under forumet kommer en uppsjö av högaktuella teman att diskuteras; bostadskamp, antirasism, asylrätt, miljö- och klimatfrågor, global ­handel och matkris samt mycket mer. Men RS tycker samtidigt att avståndet till Malmöborna, främst ungdomarna och de lågavlönade blir för stort, då ESF-ledningen tar ut avgifter på mellan 200 och 500 kronor för att delta på mötena. Det drar ner ambitionsnivån på forumet och mötena riskerar endast bli för de redan frälsta med stor plånbok. ESF är utan tvekan en arena för nödvändiga diskussioner om hur kampen för rättvisa kan gå vidare, vilket politiskt innehåll de stora rörelser­na och den fackliga kampen behöver anamma för att nå resultat. Därför behöver forumet var ett forum för verklig debatt. ESF har flera dragplåster från etablissemanget som kommer att låta än mer radikala under forumet, men som sedan kommer att fatta politiska beslut som går i en helt annan rikt­ning. Flyktingaktivister, inklusive oss från Rättvisepartiet Socialisterna (RS), som är involverade i flera asylkampanjer kommer att ställa de socialdemokrater som vägrade att ge flyktingamnesti mot väggen, och gräsrotsaktivister som kämpat för bättre lön och villkor under vårens strejker, ska inte behöva stå och hålla med LO-basen Vanja Lundby-Wedin om fackliga strategier. RS, CWI, Socialistiska Studenter och Elevkampanjen kommer att sam­la till en livlig antirasistisk del av massdemonstrationen som en del av kampanjen Sänk Rasismen. RS kommer att samla in namnunderskrifter och kampanja på gator och skolor än­da fram till demonstrationen med antirasisthandböcker och knappar. Alla som vill hjälpa till i Malmö kan ringa 0763-25 27 90.

Mattias Bernhardsson