Lärdomar från 1905

25 november 2011

Efter ovanligt många sena återbud deltog 10 intresserade på torsdagens offentliga möte arrangerat av Rättviseböcker och RS Malmö-Lund. Mötet baserades på Leo Trotskijs bok ”Året 1905 – den första ryska revolutionen” som för första gången översatts till Svenska. Läs hela inlägget här »