Stoppa SD-rasismen! Protestera den 9 februari!

04 februari 2013

Möllevångstorget kl 12.00


Varför växer SD i Sydsverige?

21 januari 2013

Sverigedemokraterna växer för varje opinionsundersökning och är som störst i Skåne och Blekinge, där de skulle kunna räkna in 18 procent av väljarna om det vore val idag. Varför har rasisterna ett så starkt väljarstöd just i Sydsverige?

I valet 2010 fick ­Sverigedemokraterna 5,7 procent av rösterna, men i de sydliga länen fick man hela ca 10 procent i Skåne (11,21, 10,06 och 8,72 i norra och östra, västra respektive södra) och 9,81 procent i Blekinge. Sedan valet har partiet fortsatt att växa enligt de flesta ­opinionsundersökningarna. I Yougovs senaste undersökning från januari kunde partiet räkna in 12,5 procent av rösterna i hela riket och Sifos undersökning från i december visade att 18 procent av de skånska väljarna skulle rösta på SD om det vore val i dag. För alla antirasister är detta en varningsklocka som måste tas på allvar. Det är viktigt att förklara varför SD-rasisterna kan åtnjuta ökat väljarstöd både genom att se varför de är så starka i Sydsverige, men också dra lärdomar av varför nyfascistiska rörelser går framåt i andra länder i Europa.
Det finns inte någon omfattande övertygande forskning som kan förklara varför Sverigedemokraterna är särskilt starka i just södra Sverige, men Offensiv har gjort en sammanställning av några viktiga faktorer.

Gemensamt för
de skånska kommuner där SD har sina viktigaste styrkefästen är att alla har varit gamla bruks- eller industriorter som än idag har en relativt låg utbildningsnivå och hög arbetslöshet. Här kan vi till exempel räkna in den gamla gruvorten Bjuv, där SD fick 19,25 ­procent i kommunvalet, den tidigare varvs- och industristaden Landskrona (15,82 procent) och den före detta militär- och industristaden Hässleholm (14,2 procent).
Gemensamt för dessa är att alla tre har förlorat en stor del av sin ekonomiska bas i takt med omlokalisering­en av produktion till låglöneländer i exempelvis Asien, samtidigt som man inte har lyckats med att ersätta förlus­terna med högteknologisk och kunskapsintensiv produktion i en allt för hård konkurrens med de större stä­derna (Malmö, Lund och Helsingborg).
Noterbart är att när Sverigedemokraterna väl får formell makt över kommunalpolitiken, exempelvis i Landskrona där man har agerat stödparti åt borgarna sedan 2006, har man också avslöjat sin högerpolitik och tappat mycket av sitt stöd. Där tappade man delvis på grund av detta från 22,26 procent i valet 2006 till 15,82 i valet 2010.
Å andra sidan har vi de mer välmående kommunerna Staffanstorp (5,0 procent), Lomma (3,6 procent) och Båstad (3,7 procent) där SD ­inte har lyckas med att spela på och missrikta missnöjet med fattigdom och ökade klassklyftor. Sverigedemokraterna har ett stort stöd även i de ekonomiskt relativt framgångsrika storstäderna Helsingborg och Malmö, vilket kan förklaras av de gigantiska och växande klassklyftorna och storstadssegregationen som leder till ökad misstänksamhet och fientlighet mellan olika grupper i städerna.
En tendens som kan skönjas i Skåne är att Sverigedemokraterna har fungerat som en samlingspunkt för högerpopulism och rasism.
Utöver att partiet ses som en naturlig representant av den nynazistis­ka rörelsen (läs i det förra numret av Offensiv), har uppståndelsen kring partiet också inneburit att andra populistiska och rasistiska partier valt att inför det senaste valet låta sig upplösas in i Sverigedemokraterna. Skåne­partiet, SPI, Burlövs väl, Nationalde­mokraterna och Kommunens framtid är några exempel på sådana partier som antingen har gått in i eller tappat nästan alla sina röster till SD.

En annan förklaring är den akuta frånvaron av en kämpande arbetarrörelse och ett verkligt arbetarparti.
Sambanden mellan ekonomiska kriser, politiskt urartade arbetarorganisationer och framgångar för högerextrema partier känner vi igen från dagens europeiska erfarenheter.
Slutsatsen av vår analys är att det inte räcker med ”utbildning” eller reglering av internet, som liberalen Lisa Bjurwald (DN 11 januari) med flera tror.
Den enda verkliga antirasismen måste bygga på arbetarkamp för att återskapa arbetarklassens kollektiva motståndsidentitet.
För detta krävs ett nytt kämpande arbetarparti som på allvar tar fajten mot och är berett att bryta med kapitalismen och dess ständigt återkommande kriser.

Ammar Khorshed
Camilo Flores


Burlövs politiker rättar sig i SD-ledet

07 december 2012

Socialdemokraterna och Moderaterna i skånska Burlöv sluter upp bakom Sverigedemokraternas rasistiska politik och kräver ett stopp för flyktingmottagande till kommunen. Läs hela inlägget här »


Pantrarna intar Malmö

19 november 2012

20121119-120350.jpg

Pantrarna har sedan föreningen bildades för omkring två år sedan fått mycket medial uppmärksamhet tack vare sina politiska aktioner och på så vis också vunnit respekt bland förortsungdomar runt om i landet.

Pantrarnas framgång bygger på lokalförankring och politisk skärpa. Lokalförankringen i Biskopsgården för ledande personer var helt avgörande och ett resultat av en vunnen politisk respekt genom tidigare strider.

Initiativet till Pantrarna togs bland annat av Murat Solmaz, då lokal ordförande för Rättvisepartiet Socialisternas Biskopsgården.
Murat hade tillsammans med andra medlemmar och klasskamrater vunnit striden om Folkhögskolan i Biskopsgården. Efter namninsamlingar, debatter, demonstrationer och slutligen en ockupation stoppade man nedläggningen av Folkhögskolan i Biskoosgården. Segern gav inspiration om att kamp lönar sig om man kollektivt går samman.

Pantrarna bildades senare som ett resultat av de fortsatta nedskärningarna och blev snabbt ett namn efter de politiska aktionerna, inte minst när man ockuperade SDN mötet på Vårväderstorget. Aktionen hämtade inspiration av ockupationen av Folkhögskolan. Intresset för Pantrarna ökade bland ungdomarna i och med det sociala arbetet med läger, fotbollsturneringar och utflykter. Även i universitetsvärlden och bland socionomer hade man nu fått upp ögonen för Pantrarna. En genuin rörelse underifrån som tog strid mot klassamhället.
Pantrarna har bjudits in till debatter och föreläsningar på universitetet och på fritidsgårdar och genom det fått möjlighet att expandera utanför Biskopsgården.
Den 20-23 november besöker Pantrarna Malmö för att hjälpa till att bilda Pantrarna i landets tredje största stad.
Behovet av en genuin förortsrörelse i Malmö är stor. Men om Pantrarna ska bli ett framgångsprojekt i Malmö krävs det att det likt i Biskopsgården bygger på lokalförankring redan från början och att rörelsen byggs underifrån.
Man måste också vara medveten om att arbetet inte går att kopieras rakt av. Pantrarna i Malmö måste växa fram ur egen kamp, politisk skärpa och erfarenheter. Pantrarna har stora möjligheter att växa i Malmö.

Kristofer Lundberg


Högljudd protest mot rasistgurun Wilders

02 november 2012

Rasistgurun Geert Wilders möttes av protester och en halvtom möteslokal när han var på besök i Malmö i syfte att så splittring mellan malmöborna.

Den holländska parlamentarikern är en förebild för hela den ­högerextrema rörelsen i Europa på grund av sin radikala framtoning och den politiska tyngd som de etablerade partierna har serverat honom.
Precis som majoriteten av den europeiska högerextremismen har han riktat sin udd mot islam och muslimer och anspelar på samma islamofobiska konspirationsteorier som både Sverigedemokraternas representanter och Breivik propagerar för.
Det är anmärkningsvärt att det kommunalt ägda Kockums Fritid  upplåter sin konferenslokal till rasis­tiska krafter.

Den antirasistiska protesten utanför konferensanläggningen var högljudd, uthållig och disciplinerad. De uppemot 200 demonstranterna samlades redan två och en halv timme innan Wilders skulle börja sitt tal. De möttes av polishelikopter, en armé av poliser, polishästar och en flera kvarter stor avspärrning. Alla som var där, rimligtvis även poliserna själva, höjde nog på ögonbrynen över den kolossalt överdimensionerade poliskommenderingen med avsikten att till varje pris försvara den rasistiska cirkusen.

Det är oerhört viktigt att sluta upp för att protestera mot rasisternas förtrupper och de många malmöborna hittade fram, trots att det ljusskygga rasistmötet hemlighöll både tid och plats.
Som socialister demonstrerar vi varken för islam eller för islamisters handlingsutrymme. Vi protesterar mot rasismen, för att förhindra att den blir ett naturligt och accepterat inslag i vår stad.
Ammar Khorshed


Kamp mot krisen och EUs finanspakt – Socialistiskt 1 Maj i Köpenhamn

03 maj 2012


Foto Mark Knudsen.

Kamp mot krisen och EUs finanspakt

Drygt 2000 var på plats då Enhetslistan och det socialistiska ungdomsförbundet Socialistisk Ungdomsfront (SUF) höll Socialistisk 1 Maj med tal och uppträdande på Blågårds Plads på Nörrebro i Köpenhamn.

Rubriken var: nej til EUs finanspakt- der är råd til välfärd. låt de rika betala
Bland talarna fanns Camilla Holst från SUF, som berättade från kamperfarenheter från Grekland och Belgien och underströk behovet för motstånd i hela Europa mot den kapitaliska krisen. Victoria Velazquez från det unga fackliga nätverket Fremtidsfighters framhävde i sin tal att det krävs facklig organisering, framför allt av ungdomar för att kunna besvara arbetsgivarnas angrepp på de anställdas vilkor som vi såg i konflikten på IT-företåget CSC. Sisto talade Rosa Lund, Folketingsledamot för Enhetslistan om att den socialdemokratiska regeringen inte har levt upp til sina vallöften om en bättre välfärd och fler jobb, utan tvärtom fortsätter med den borgerliga politiken och acceptarar EUs krispolitik. Efter att ha sjungit Internationalen gick deltagarna tillsammans till den stora samlingen i Fælledsparken.

Rättvisepartiet Socialisterna deltog på Blågårds Plads samt under och efter demonstrationen med bokbord, tidningsförsäljning och flygbladsutdelning för att informera om partiets internationella organisation CWI och för att lägga grunden för bildandet av en dansk sektion. Något som flera bra diskussioner med danska socialister skapat förutsättningar för.


RS/CWIs bokbord

/Stefan Godau


Tal från 10:e mars.

13 mars 2012

Sten Axelson Fisk från Socialistiska Läkare och Rättvisepartiet Socialisterna talar på demonstrationen mot Sverigedemokraterna i Malmö den 10:e mars.


SD-rasisterna möttes av högljudda protester i Malmö

10 mars 2012

Uppemot 400 antirasister samlades på Stortorget för att hindra Sverigedemokraterna från att sprida sin rasistiska hatpropaganda som riktas mot stora delar av Malmös invånare. Trots deras maffiga ljudutrustning förhindrades rasisterna att sprida sitt hat tack vare antirasistisk musik, talkörer, rop och skrammel med hemmagjorda maracas av petflaskor. Läs hela inlägget här »


Stoppa rasisterna i Århus

05 februari 2012

Om två månader den 31 mars planerar rasistiska Danish Defence League att demonstrera i Århus.
Med demonstrationen vill de försöka etablera DDL som en ”kraft” på den extrema högerkanten med inspiration från England.

Antirasistska gruppers mobilisering och blockad av rasisternas möte skulle innebära att DDL:s försök till framgång bryts. När den Svenska motsvarigheten Swedish Defence League SDL försökte demonstrera i Göteborg 21 maj 2011 i Göteborg mötte de knappt 100 rasisterna av tusentals antirasister framförallt organiserade av den socialistiska vänstern.

DDL är en relativt ny organisation, våldsinriktad och som hämtar politiskt syre från Danske Folkeparti. De hoppas att en framgångsrik demonstration kan bli startskottet på organisationens tillväxt.
Danish Defence League är en grupp vars aktivister rör sig i en gråzon mellan Danske Folkeparti och de nazistiska organisationerna. De lider samtidigt likt motsvarande organisationer av inre motsättningar och konflikter.
Likt i Sverige är de rasistiska och nazistiska organisationerna splittrade och med konflikter sins emellan vilket troligt kommer innebära att andra grupper som Danmarks Nationale Front, White Pride inte deltar på DDL:s arrangemang i Århus. DDL är isolerade även på den extrema högerkanten och kommer troligen ha svårt till att samla till några stora protester.

Trots detta slår de på stora trumman och talar om att de räknar med mellan 300 och 1000 deltagare. Dessa överdrifter känns igen från Sverige där SDL talade om 1000 deltagare den 21 maj 2011 men blev tillsammans med Nationaldemokraterna ND och Sveriges Självförsvar SS inte mer än 100 personer och fick avbryta demonstrationen när antirasister, framförallt unga från förorten tog sig runt polisens avspärrningar. Lärdommar från Göteborg är att detta nederlag innebar att ingen av SDL, ND eller SS har gjort ytterligare försök att etablera sig.
DDL:s eventuella sympatisörer och svans kan därför klippas av och krossas av en stor antirasistisk mobilisering.

Danska rasister och fascister har heller inte haft någon tradition av att samla några större demonstrationer sedan efterkrigstiden. 1995 samlade de 200 i Roskilde på marschen som hyllade Hess och 2006 samlade Dansk Front 150 i Svendborg.
Med detta som bakgrund kan man snabbt undra hur DDL tror att de ska kunna samla 300, vilket i så fall skulle bli den största rasistiska demonstrationen sedan andra världskriget.
Skulle de lyckas samla 300 skulle det vara med en alleuropeisk mobilisering med stöd från England. Oavsett är hotet från rasism och högerextrimism så allvarligt att de måste stoppas.

Huruvida DDL:s demonstration blir en framgång eller inte avgörs inte av DDL utan av den antirasistiska rörelsen och vad de kan uppnå med mobiliseringen.
Rättvisepartiet Socialisterna och CWI i Danmark håller inte med om de som menar att motprotester mot DDL är precis vad de önskar för att få uppmärksamhet. En stor motprotest skulle visa hur isolerade de är och en tillräckligt stor motdemonstration skulle kunna upplösa deras samling.
Antirasisterna bör däremot räkna med en massiv poliskomendering till rasisternas försvar. Men vad internationella erfarenheter från till exempel Tyskland visar är att stora massiva protester organiserade av vänstern och fackliga organisationerna och de som drabbas av rasistisk splittring kan blockera och stoppa rasister och nazister. Den folkliga förankringen i lokalsamhället är A och O.
Om man lyckas få med sig de fackliga organisationerna kommer det att underlätta.

Rättvisepartiet Socialisterna och CWI i Danmark pekar på att detta kan komma att bli den viktigaste antifascistiska mobiliseringen i Danmark på flera år och hela den organiserade vänstern och arbetarrörelsen måste ta det på allvar.
Om DDL anser att deras demonstration blir en framgång kommer deras ökade självförtroende att leda till ett ökat våld från rasister och fascistiska grupper och som naturlig följd också fler marscher och utåtriktade manifestationer. Detta måste stoppas, samtidigt måste den antirasistiska protesten kopplas samman med rasismens grogrund vilket är klassamhället och kapitalismen.

Rättvisepartiet Socialisterna Västsverige


Besvara morden med socialistisk politik

16 januari 2012

På nyårsafton blev ett 15-årigt barn avrättat med en kula i huvudet. Ett par dagar senare blev en 48-årig familjefar kallblodigt ihjälskjuten mitt bland bostäderna i området Lindängen. Malmöborna har besvarat mordvågen som präglat staden med solidaritet och en 6000 personer stark manifestation genomfördes årets första fredag.

Läs hela inlägget här »