Heleneholms elever i strid mot nedläggning

17 december 2012

Eleverna på det nedläggningshotade Heleneholmsgymnasiet i Malmö gick under tisdagen (11 december) ut i skolstrejk mot avvecklingen, uppsägningarna av lärarna och för elevinflytande vid omorganiseringar. Läs hela inlägget här »


Störta den kazakska diktaturen!

11 september 2012

Den 11:e september spelades VM-kvalmatchen mellan Sverige och Kazakstan. På uppmaning från CWI – den internationella organisation som Rättvisepartiet Socialisterna är en del av – höll RS-medlemmar protest utanför och inne på Swedbank Stadion i Malmö. Läs hela inlägget här »


Inför Enhedslistens årsmöte: röst från en medlem

04 maj 2012

I helgen kommer Enhedslisten att ha sitt årsmöte i Köpenhamn. Offensiv frågade en medlem vilka frågor han värderar som de viktigaste inför årsmötet. Läs hela inlägget här »


Rättvisepartiet Socialisternas vallåt

01 augusti 2010

Snacket går om att ockupera skolan

26 maj 2010

Högeralliansens skolpolitik, som öppnat upp för ett vinst­drivet privatskolesystem, urholkar den kommunala skolan på resurser. Något som nu drabbar gymnasieeleverna i Malmö hårt när politikerna planerar en nedläggning av tre kommunala gymnasieskolor för att spara 15 miljoner kronor.

Malmö Stads ”rödgröna” majoritet försöker motivera avvecklingen av Heleneholmsgymnasiet, Mediegymnasiet och Universitetsholmens gymnasium med att elevunderlaget är på nedgång och att de kommunala skolorna har tusen tomma elevplatser som en följd av privatskolornas utbredning.
Syftet med nedläggningarna är att minska den genomsnittliga elevpeng­en som måste utbetalas till såväl kommunala som privata skolor.
Politikerna planerar att försöka flytta in eleverna till andra gymnasie­skolor där det redan råder stor trängsel och brist på lokaler.
Självklart kommer detta att försämra studiemiljön för alla elever och få negativa konsekvenser för studieresultaten. Problemet kommer att förvärras än mer när elevunderlaget återigen ökar i framtiden.
Systemet med elevpeng förhindrar därför all sorts långsiktig planering av utbildningsplatserna.

Nedläggningen av det populära och kreativa medieprogrammet är ett resultat av alliansregeringens parodi på ”valfrihet” i utbildningen.
Malmös ”rödgröna” politiker har lagt en brasklapp om att skjuta upp ”gymnasiereformen”, som man kallar nedläggningarna, om den S-ledda oppositionen vinner riksdagsvalet. Man använder alltså gymnasieelevernas rätt till utbildning som en bricka i det politiska spel där man helt och hållet försöker skjuta ifrån sig ansvaret för nedläggningarna på regeringens skolpolitik.
Även om högeralliansens skolpolitik innebär en katastrof för majoriteten av landets elever kan inte de styrande i Malmö avsäga sig ansvaret för de försämringar som man accepterar och de nedskärningar som man själva beslutar om.
Reaktionerna från elever och lära­re har inte låtit vänta på sig. Kampvil­jan bland eleverna är stark och man har börjat organisera sig.
Idag, torsdagen den 27 maj, planeras en protest i samband med Kommunfullmäktiges öppna sammanträde i Stadshuset, då eleverna kommer att ställa de ansvariga politikerna mot väggen och kräva att gymnasieskolor­na blir kvar.
– Eleverna är villiga att göra vad som helst för att stoppa detta. Snack­et går i korridorerna om att elever är beredda att ockupera skolan, berättar Mediegymnasieeleven Gabriel Perez Hjelm för Offensiv.
Kampanjen har börjat sprida sig bland de tre gymnasieskolornas elever.

Även andra elever, som exempelvis de på Malmö Latinskola, vars studiemiljö drastiskt kommer att försämras i samband med inflyttningen av fler elever, måste involveras i kampen.
Nästa steg bör vara utlysandet av ett kampanjmöte, där elever från hela Malmö bjuds in att delta och planera kommande protester mot nedskärningspolitikerna.

Ammar Khorshed


Upprop för alleuropeiska protester

21 maj 2010

”Vägra betala kapitalismens kris”

”Syftet med detta brev är att proklamera att vänstern och de sociala organisationerna förkastar den politik som går ut på att det är de arbetande människorna som måste betala för krisen. Vi kräver ett slut på marknadens diktatur, kräver att finansinstitutioner­na tas över i offentlig ägo och vi tillkännager att europeiska arbetare står enade i solidaritet”, skriver en rad vänsterledamöter i EU-parlamentet och uppmanar till en vecka av protester den 21-26 juni runt om i Europa.

Brevet, som bland annat har undertecknats av Joe Higgins från irländska Socia­list Party (Rättvisepartiet Socialisternas systerparti) och CWI och Eva-Britt Svensson från Vänsterpartiet lyder:

Läs hela inlägget här »


Sopgubbar i Köpenhamn tar kampen

15 november 2009

”Nog är nog” var sopgubbarnas meddelande till arbetsgivaren. 200 personer samlades den 12:e november på Kultorvet i Köpenhamn för att demonstrerar tillsammans med de strejkande och numer sparkade sopgubbarna.

IMG_1802

Runt 50 sophämtare gick ut i en 3 veckor lång strejk då man menade att företaget HSC använt krisen för att angripa löner och arbetsvillkor. Arbetsmiljön har i flera år varit katastrofal, exempelvis tvingas arbetarna att rensa behållarna med giftiga sopor utan vattenavvisande kläder. HSC ignorerar arbetsmiljölagarna och sopgubbarna tvingas bära dubbla laster av sopor på ryggen, jämfört med vad som är lagligt, för att klara av det höga tempot. Det uppskruvade tempot är ett resultat av att verksamheten lagts ut på entreprenad.

IMG_1792

Bolagets svar på fackklubben 3F:s strejk var att sparka alla de strejkande och ersätta dem med underbetald bemanningspersonal. De strejkande bestämde sig då för att blockera ingångarna till tömningsstationerna, något som till en början var framgångsrikt. Men efter några dagar gick polisen in och bröt upp blockaden, man grep flera ledande arbetare enbart för att de talat med strejkbrytarna.

IMG_1804

Soparbetarna riktar en känga mot den borgerliga regeringen som årligen skär ner på kommunernas budget och i grunden är ansvarig för attackerna. Nu uppmanar sopgubbarna till att den privatiserade kommunala verksamheten ska återtas i offentlig regi.
– Det blir inte billigare och bättre men man förstör arbetsmiljön, konstaterade en av talarna om privatiseringarna.
Återkommunaliseringen måste nu bli en viktig valfråga till de stundanden kommunvalen. På kampanjens hemsida skriver man ”ingen borgmästare från ett arbetarparti bör sätta in polisen mot strejkande arbetare, tvärtom är det arbetarpartiernas plikt att gå i täten till stöd för strejkande arbetare”, med tydliga krav mot oppositionen Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och Enhedslisten.

IMG_1811 

Soparbetarna ser stödet från allmänheten som ett villkor för att ha en chans att segra. De uppmanar nu andra fackföreningar att sluta upp i kampen då detta är en attack på alla arbetare. Polisens benägenhet att ingripa på arbetsgivarnas sida i kombination med nya repressiva lagförslag som ”lømmelpakken” kommer att innebära att det blir fritt fram för arbetsgivarna att lönedumpa och strunta i överenskomna arbetsvillkor. Om fackförenigarna inte tar kampen nu och istället accepterar att arbetare sparkas för att de vågar protestera så undergrävs allt vad fackföreningsrörelsen tillkämpat sig.

Ammar Khorshed


Möte: Arbetarklassens svar på jobbkrisen

22 februari 2009

Rättvisepartiet Socialisterna Malmö/Lund:s veckomöte kommer att handla om hur krisen under de senaste månaderna spridit sig från banksektorn till jobbsektorn. Massiva uppsägningar har redan gjorts i industrin vilket fortsätter med krisen i SAAB. Varslen har nu börjat hagla över offentlig sektor. Storföretag och kapitalister lastar föga förvånande över krisen på arbetare  och ungdomar. Politkerna och facket är fortsatt passiva och försöker snarare motarbeta än stötta kampen för att rädda jobben.

o-vik
Man ur huse för vården i Örnsköldsvik.

PD*26573395
Miljontals arbetare och ungdomar i generalstrejk i Frankrike.

Hur ser motståndet ut från arbetarklassen?
Soparbetarnas ”vilda strejk” i Stockholm, rekordstor vårddemonstration i Örnsköldsvik, fabriksockupation på Irland, byggarbetarstrejk i England och massiva generalstrejker och protester i Grekland, Island och inte minst Frankrike är några exempel på att arbetare och ungdomar är villiga att ta kampen och att det ofta lönar sig.

Kom gärna för att lyssna och diskutera. Mötet är som vanligt på måndag kl 18.00 på Porfessorsgatan 12 i Malmö.

Välkommen!