Alliansen överför skattemedel till privata sektorn

26 november 2018

images7ccms-image-000006662

Av Anders Wemmert

Knappt har det nya borgerliga styret hunnit sätta sig vid makten i Region Skåne förrän man meddelar att man vill höja landstingsskatten med 49 öre. I förra numret av Offensiv skrev vi om att Alliansen vill ”skuldsanera” Region Skånes ekonomi som man anser har hamnat i en ”lyxfälla”.

Läs hela inlägget här »

Annonser

Alliansen förbereder nya nedskärningar i Region Skånes sjukvård

14 november 2018
images_cms-image-000006947

Foto: Maria Eklind / Flickr CC

Av Anders Wemmert

Det borgerliga styret i Region Skåne med Moderaterna i spetsen aviserar nu ytterligare neddragningar och besparingar i den skånska sjukvården de närmaste åren.


Den ojämlika sjukvården: Papperslösa drabbas hårdast

27 september 2018

images_cms-image-000006781-1

Av Anders Wemmert

Svenska Röda Korset har nyligen publicerat rapporten Nedslag i verkligheten – tillgången till vård för papperslösa. Rapporten visar med all önskvärd tydlighet att papperslösa personer inte har tillgång till adekvat sjukvård eller kommunal omsorg.

Läs hela inlägget här »


Massuppsägningar på Ystads lasarett mot usla arbetsvillkor

25 september 2018

images_cms-image-000006780

Av Anders Wemmert

Alla sjuksköterskor på ortopeden avdelning 8 på Ystads lasarett har sagt upp sig i protest mot de usla arbetsförhållandena som har rått under en längre tid på avdelningen. Underbemanning, övertidsarbete och beordrade extrapass hör till vardagen för den stressade personalen.

Avdelningen ska när den är fullt bemannad ha 13 sjuksköterskor, men under en längre tid har det varit hälften så många. Detta har inneburit att vårdplatser har stängts. Sedan augusti har bara sju av de 14 vårdplatserna varit öppna.
Sjuksköterskorna har under lång tid påtalat personalbristen och den ökade arbetsbelastningen för sjukhusledningen, men utan resultat. Bland annat har de krävt löneökningar, arbetstidsförkortning och vidareutbildning för att locka nya anställda till vården. Sjukhusledningen har konsekvent valt att inte lyssna på kraven och nu har alltså alla sjuksköterskor sagt upp sig i protest, vilket innebär att man står utan personal från sista november.

Läs hela inlägget här »


Ökat vårdkaos i Region Skåne

07 december 2017
hospital-840135
Av Anders Wemmert

Under hösten har allt fler larmrapporter kommit som påpekar den ansträngda situationen för personalen inom sjukvården i Region Skåne.

I mars i år togs ett beslut av regiondirektören Alf Jönsson att sjukhus och vårdcentraler inte får anställa mer personal på grund av att kostnaderna enligt regionledningen hade rusat iväg. Med motivering att budgettaket inte får överskridas och att anställningstaket måste hållas leder detta nu till att personalen på flera vårdavdelningar inte hinner ta raster och att vårdplatser inte kan hållas öppna.
Vikariat på grund av föräldraledighet, sjukdomar eller studier tillsätts inte, och utannonserade lediga tjänster för till exempel specialistsjuksköterskor tillåts inte heller. Allt med motiveringen att det inte finns budgeterade pengar.

Läs hela inlägget här »


Nej till vinster i välfärden – en annan vård är möjlig

23 augusti 2017

Kampen mot nedskärningar och andra försämringar inom sjukvården fortsätter. Närmast stundar vårdprotester den 3 september.

Läs hela inlägget här »


Födelsevrål landet runt

21 augusti 2017

get_img

I 15 städer ägde det den 20 augusti rum demonstrationer för att protestera mot den eländiga situationen för föderskor och barnmorskor.

Läs hela inlägget här »