Camila Vallejo talade i Malmö

05 februari 2012

Under söndagen samlades 400 personer i Malmö på Moriska Paviljongen i Folkets park för att lyssna på Camila Vallejo tidigare ordförande för FECH (Chiles Universitets Student Federation), Karol Cariola som var ordförande för FEC (Universitets Student Federation) och generalsekreterare för Chiles Kommunistiska Ungdomsförbund samt Jorge Murua Saavedra styrelsemedlem i CUT (Chilenska LO) och styrelsemedlem i CONSTRAMET (Chilenska Metall). De är alla tre kända sedan de massiva protesterna 2011. Kamrater från Rättvisepartiet Socialisterna i Malmö och Göteborg deltog på mötet. Läs hela inlägget här »


Reportage från Chile

07 november 2011

Socialisten Gabriel Pérez från Malmö är på visit i Chile där han har sina rötter. Han delar med sig av ett kort reportage och ett par bilder från studenternas masskamp som har potential att på allvar hota högerregeringens extrema nyliberalism.

Läs hela inlägget här »


Rättvisepartiet Socialisternas vallåt

01 augusti 2010

Dödligt slag mot Smålands nation i Lund

11 juni 2009

Försöken att slå igen socia­listiska Smålands nation i Lund når nya höjder. Polis och myndigheter försöker nu, med hjälp av media, att beröva studentnationen utskänkningstillståndet.

– Intäkterna från alkoholförsäljning-en är avgörande för Smålands ekono­mi, säger en av de nationsaktiva stu- denterna.
Det var redan för ett år sedan som en ledande student i den borgerliga Malmö nation kom på att Smålands nation var tvingat att ansluta sig till det så kallade Kuratorskollegiet (KK) för att få servera alkohol.
Med tomma löften tvingades således nationen in i KK. Efter en tid genomförde de övriga nationerna en ändring i KK:s stadgar som innebar att alla nationer skulle tvingas att ansluta sig till Akademiska föreningen, trots att Smålands tidigare fått löfte om att slippa det. Ett sådant medlem­skap kostar runt 300 000 kronor per år, en helt orimlig summa som går till en förening vars främsta syfte är att upprätthålla förlegade och hierarkiska studenttraditioner.

Att uteslutas ur KK innebär att man blir av med serveringstillståndet samt att Smålands medlemmar förvä­gras tillträde till övriga studentnationer.
Under Ockupationsfestivalen i Lund (se Offensiv nr 851) gick en av talespersonerna under pseudonymen Thyra Skär ut i media. Tidningen Sydsvenskan bröt i en artikel inför festivalen anonymitetslöftet och avslöjade hennes identitet. Detta har nu av poli-sen använts för att med hjälp av alkoholmyndigheten driva en process mot Smålands nations serveringstillstånd.

Thyra Skär, som arbetar på nationen, påstås nu vara olämplig och man hotar med att dra in serveringstillståndet såvida hon inte lämnar sitt uppdrag. Olämplighetsanklagelserna grundas helt på att hon har uttalat stöd för olagliga handlingar (husock-upationer), anklagelserna är därför en kränkning av yttrandefriheten.
Smålands nation fungerar som ett socialt aktivitetshus. Medlemmar i och kontakter till nationen är även med och planerar olika typer av politisk verksamhet, däribland Ockupationsfestivalen, antinazistdemonstra- tioner, politiska studiecirklar och mycket annat.

Blir nationen av med serveringstillståndet kommer man varken att kunna locka till sig nya medlemmar eller gå runt ekonomiskt. Det skulle troligen bli ett dödligt slag mot hela nationens verksamhet. Polisens och myndigheternas repression mot just Smålands nation kan inte ses som nå­got annat än politiskt grundad.

Ammar Khorshed