Malmös socialarbetare tar strid för välfärden

18 oktober 2012

 

Den sociala välfärden för Malmös medborgare är hotad. Det var anledningen till att nätverket KAOSA (kritiska, organiserade socialarbetare) samlade till en manifestation den 6 oktober, som i regnet samlade uppemot 150 deltagare. Läs hela inlägget här »


Protester mot attack på kvinnokliniken i Malmö

26 september 2012

Tisdagen den 18 september genomförde ett 80-tal anställda på kvinnokliniken på Skånes Universitetssjukhus i Malmö en protestaktion mot de giganitiska nedskärningar som ska träda i kraft den 17 november. Läs hela inlägget här »


Inför Enhedslistens årsmöte: röst från en medlem

04 maj 2012

I helgen kommer Enhedslisten att ha sitt årsmöte i Köpenhamn. Offensiv frågade en medlem vilka frågor han värderar som de viktigaste inför årsmötet. Läs hela inlägget här »


Kamp mot krisen och EUs finanspakt – Socialistiskt 1 Maj i Köpenhamn

03 maj 2012


Foto Mark Knudsen.

Kamp mot krisen och EUs finanspakt

Drygt 2000 var på plats då Enhetslistan och det socialistiska ungdomsförbundet Socialistisk Ungdomsfront (SUF) höll Socialistisk 1 Maj med tal och uppträdande på Blågårds Plads på Nörrebro i Köpenhamn.

Rubriken var: nej til EUs finanspakt- der är råd til välfärd. låt de rika betala
Bland talarna fanns Camilla Holst från SUF, som berättade från kamperfarenheter från Grekland och Belgien och underströk behovet för motstånd i hela Europa mot den kapitaliska krisen. Victoria Velazquez från det unga fackliga nätverket Fremtidsfighters framhävde i sin tal att det krävs facklig organisering, framför allt av ungdomar för att kunna besvara arbetsgivarnas angrepp på de anställdas vilkor som vi såg i konflikten på IT-företåget CSC. Sisto talade Rosa Lund, Folketingsledamot för Enhetslistan om att den socialdemokratiska regeringen inte har levt upp til sina vallöften om en bättre välfärd och fler jobb, utan tvärtom fortsätter med den borgerliga politiken och acceptarar EUs krispolitik. Efter att ha sjungit Internationalen gick deltagarna tillsammans till den stora samlingen i Fælledsparken.

Rättvisepartiet Socialisterna deltog på Blågårds Plads samt under och efter demonstrationen med bokbord, tidningsförsäljning och flygbladsutdelning för att informera om partiets internationella organisation CWI och för att lägga grunden för bildandet av en dansk sektion. Något som flera bra diskussioner med danska socialister skapat förutsättningar för.


RS/CWIs bokbord

/Stefan Godau


NEJ! Vi vägrar jobba till 75!

09 februari 2012

Reinfeldt kläckte den sjuka idén att vi ska jobba tills vi fyller 75. Därför kommer protester att äga rum i hela landet.

STOCKHOLM – Sergels Torg 17.00
GÖTEBORG – Brunnsparken 16.00
SUNDSVALL – Stora torget 17.00
LULEÅ – Smedjan kl 16.00
MALMÖ – Gustav Adolfs Torg 17.00 eventet: http://www.facebook.com/events/314559245257465/
UMEÅ – se eventet http://www.facebook.com/events/336731649704264/

Stoppa den negativa utvecklingen på arbetsplatserna! Mindre stress och slit – friska demokratiska arbetsplatser nu!

1976 sänktes pensionsåldern från 67 till 65 år. Efter 35 år med oavbruten tillväxt är det dags för oss att få en tidigare pensionsålder, inte senare!

Vi går med på att arbeta för att leva, men vi tänker inte leva bara för att arbeta!

Facebook-gruppen


Besvara morden med socialistisk politik

16 januari 2012

På nyårsafton blev ett 15-årigt barn avrättat med en kula i huvudet. Ett par dagar senare blev en 48-årig familjefar kallblodigt ihjälskjuten mitt bland bostäderna i området Lindängen. Malmöborna har besvarat mordvågen som präglat staden med solidaritet och en 6000 personer stark manifestation genomfördes årets första fredag.

Läs hela inlägget här »


Vårdprotester i Skåne fortsätter

11 augusti 2011

Vården går på knä i hela Sverige och ständigt rapporteras det om nya krissituationer från olika sjukhus, senast Skånes Universitetssjukhus (SUS).

37 klinikchefer har protesterat genom att i ett brev kräva att man stoppar nedskärningarna – annars kan man inte garantera patientsäkerheten.
Offensiv har tidigare rapporterat att Per Björgells, överläkare på SUS, sagt upp sig i protest.
Inspirationen från rörelsen Nej till nedskärningar inom vården, startat av Arvin Yarollahi, är tydlig. Man vill att nedskärningarna stoppas och situationens allvar blir tydligt när Per-Anders Abrahamsson, chef på urologen säger till Skånskan den 9 juli:
– Patienttrycket är hårt och de som behöver vård men “inte har snaran runt halsen” måste sorteras undan för att hinna med.


Överläkare avgår i protest

11 augusti 2011

”Omöjligt att bedriva säker vård på Skånes universitetssjukhus (SUS)”

Per Björgell, medicinskt ansvarig överläkare på akuten i Malmö, säger upp sig i protest. Orsakerna till uppsägningen är Skånes universitetssjukhus bristande ekonomiska resurser, som Björgell menar i förlängningen hotar såväl arbetsmiljön som patientsäkerheten.

Det var i förrförra veckan som Per Björgell i ett mejl till kollegor och anställda på akuten på Skånes universitetssjukhus meddelade att han säger upp sig i protest mot situationen. Snart hade femton akutläkare på avdelningen gått ut i ett öppet brev till stöd för Björgells kritik. Och det är en dyster bild av situationen som Björgell tecknar i sitt mejl. Han menar att verksamheten är underfinansierad och underdimensionerad utifrån nuvarande patientbelastning och vittnar samtidigt om den bristande lyhördhet från ledningen som han mötts av då han vid upprepade tillfällen påtalat bristerna.

– Det är som att stå med fötterna i cement. Oavsett hur ofta man påtalar uppåt i ledningshierarkin att vi för länge sedan har överskridit en gräns, att patientsäkerheten hotas gång på gång, så händer inget. Mitt uppdrag är omöjligt att utföra utifrån dessa förutsättningar, säger Per Björgell till Sydsvenskan.
De bristande ekonomiska resurserna har också inneburit att personalstyrkan är för liten i förhållande till antalet patienter. Normalt har man på akuten haft en belastning på omkring 200 patienter per dygn, i vissa fall upp till 250. På senare tid har antalet patienter gått i taket med upp till 300 vid flera tillfällen.
– Vi gör vad vi kan och vi tänjer oss till tusen, men när det toppar på det här viset har vi ingenstans att göra av patienter­na. Då blir det omöjligt att bedri­va en säker vård. Personalen gråter och sjukskriver sig, säger Björgell till Dagens Medicin.

Björgell menar att han inte kan fortsätta att försöka leda en verksamhet när personalen bokstavligt talat springer mellan patienterna och syftar på att jourläkarna som jobbar nattetid inte är fler än vad de var på 1980-ta­let, trots att antalet patienter har fördubblats sedan dess. Vid si­dan av ett ökat antal läkare behövs också ett antal ytterligare sjuksköterskor och undersköterskor för att kunna hålla hela akuten öppen samtidigt, vilket man inte klarar av med dagens personalresurser. Flera sekreterare är också sjukskrivna p g a överarbete, skriver Björgell i sitt mejl.
Klinikchefen Lars Stavenow uppger att han delar oron över begränsade resurser och bemanning, men att hans ekonomiska ramar är begränsade. Istället för att skjuta till ytterligare ekonomiska resurser påstår Stavenow att man ska försöka lösa problemen på akutmottagning­en genom att förändra dess struktur, och att han därför meddelat Björgell och avdelnings­chefen att de inte längre får fortsätta som ansvariga.

Även om Per Björgells version av bakgrunden till att han slutar på avdelningen skiljer sig från Stavenows, välkomnar han att ledningen vill göra något åt sa­ken men tror samtidigt inte att åtgärderna är tillräckliga.
I ett pressmeddelande från sjukhuschefen Bent Christensen bemöter ledningen Björgells kritik och menar att hans krav på ökade ekonomiska resurser för att lösa problemen vid akuten in­te är realistiska:
– Vi har faktiskt inte mer pengar att dela ut. Därför gäller det att ha tålamod och söka lösningar inom de ramar som finns.

Så sent som i mars meddelade Else Ribbe, chefläkare för patientsäkerheten inom Region Skåne, att hon avgår i protest efter bara ett halvår på tjänsten. Hon anklagade då regionsledningen för ett bristande engagemang för patientsäkerheten och menade samtidigt att det saknas ekonomiska resurser för att fullfölja uppdraget att utveckla patientsäkerheten. Istället för att ta varningssignalerna på allvar och skjuta till mer resurser till vården planerar Region Skåne ytterliga­re nedskärningar på 400 miljoner kronor vilket kommer drabba samtliga avdelningar och eventuellt få nedläggningar till följd.

Situationen på Sus är inte på något sätt unik.
Det genomförs en vårdslakt runtom i landet som drabbar personal och brukare hårt. Samtidigt har protester genomförts på flera orter, däribland i Göteborg, Karlskrona, Ronneby och Ludvika.
Rättvisepartiet Socialisterna anser att det behövs ett riksomfattande vårduppror för att få stopp på den slakt av sjukvården som sker runt om i landet.

Henrique Norman

 

  • Stoppa nedskärningarna i vården.
  • För ett landsomfattande vård­uppror.
  • Öka resurserna till vården för att matcha behoven.
  • 200 000 nya välfärdsjobb nu – låt storföretagen och de rika betala!

700 lärare demonstrerade i Helsingsborg

18 maj 2011

Höj vår lön, höj vår lön löd budskapet från de över 700 lärare som med plakat och banderoller marscherade runt Helsingborgs rådhus.

20110518-203324.jpg

I media beskrivs detta som en historisk demonstration, dels för den massiva uppslutningen och dels för att det var en gemensam aktion med både Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund.

20110518-203728.jpg

Slagord, banderoller och plakat gjorde att ingen kunde gå miste om lärarnas krav, därefter slog lärarna en ring runt rådhuset.

Lärarnas demonstration kommer för att sätta press på kommunpolitikerna inför budgeten som läggs om en månad.

Till Aftonbladet säger Arne Ekholm från Lärarförbundet.
– Det här ska sprida sig som en löpeld över hela Sverige! Vi vill se att fler kommer upp på barikaderna och visar sitt missnöje – lärarna måste bli rätt lönesatta.

RS Malmö/Lund


700 lärare demonstrerade i Helsingsborg

18 maj 2011

Höj vår lön, höj vår lön löd budskapet från de över 700 lärare som med plakat och banderoller marscherade runt Helsingborgs rådhus.

I media beskrivs detta som en historisk demonstration, dels för den massiva uppslutningen och dels för att det var en gemensam aktion med både Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund.

Slagord, banderoller och plakat gjorde att ingen kunde gå miste om lärarnas krav, därefter slog lärarna en ring runt rådhuset.

Lärarnas demonstration kommer för att sätta press på kommunpolitikerna inför budgeten som läggs om en månad.

Till Aftonbladet säger Arne Ekholm från Lärarförbundet.
– Det här ska sprida sig som en löpeld över hela Sverige! Vi vill se att fler kommer upp på barikaderna och visar sitt missnöje – lärarna måste bli rätt lönesatta.

RS Malmö/Lund