RS i valet: Göteborg.

24 februari 2014

Tidningen Nordost, en lokaltidning i Göteborg, har skrivit om RS Göteborgs kommande valkampanj.

”Partiets långsiktiga mål är att återuppbygga arbetarrörelsen på socialistisk grund. Att i samarbete med andra partier, vänsterorganisationer och fackliga aktivister bilda ett nytt arbetarparti”

Klicka här för att komma till artikeln.