Urspårning – Järnvägsaktion i Malmö

29 april 2009

ArbetarInitiativet i syd hade i eftermiddags sin första gemensamma aktion utanför Centralstationen i Malmö. Responsen var god, flera var nyfikna på vad protesten handlade om och vad ArbetarInitiativet är för något. 400 flygblad delades ut till förbipasserande och väntande i och omkring Centralstationen.

dsc012521


ArbetarInitiativet: Mot avregleringen av tågtrafiken

08 april 2009

Förslaget om fri konkurrens på samma trånga och redan idag överbelastade spår är mer extremt nyliberalt än vad som existerar någon annanstans i världen, inklusive England.

Att det kan läggas fram idag är ett sorgligt besked om den obefintliga förmågan till motstånd från de etablerade s k oppositionspartierna och fackföreningsrörelsens ledning mot nyliberala excesser, ens nu under det ideologiska sammanbrottet för dessa idéer.

SJ har utan fackligt och politiskt motstånd förts till sammanbrottets rand av den uppstyckning, bolagisering och utförsäljning som redan har skett av alla tidigare verksamheter, inklusive järnvägsstationer, lok, vagnar, städning, dataenhet och underhåll.

Konsekvensen är förseningar, fler by­ten, krångliga biljettsystem och eftersatt underhåll. Fri konkurrens på spåret kan inne­bära ett dödligt slag mot järnvägstrafiken med nedlagda regiontåg, dyrare priser, sämre säkerhet och service.

ArbetarInitiativet kommer att genomföra en riksomfattande protestdag mot den föreslagna avregleringen genom samtidiga protestmöten vid järnvägsstationer i hela landet. ArbetarInititivet kräver en helt annan järnvägspolitik som ett led i en koldioxidfri och social trafikpolitik, som bland annat kan ersätta en stor del av inrikesflyget och långväga biltrafik med:
En krisplan för demokratisk och snabb klimatomställning av hela tran­sportsektorn med koldioxidfria fordon, kraftigt utbyggt järnvägsnät och snabbtåg.
Utbyggd och fri kollektivtrafik.