Rädda oss från döden!

25 februari 2010

De irakiska flyktingarnas kamp för asyl fortsätter, återigen protesterade 50 personer utanför Migrationsverket i Malmö. Istället för att komma ut och lyssna på demonstranternas krav försökte personalen bussa polisen på oss.

Läs hela inlägget här »


”De leker med våra liv!”

02 februari 2010

Lokaltidningen rapporterade från Irakiska Asylkommitténs protest utanför Migrationsverket under måndagen. Personalen tvingades att boka in ett möte med en delegation av irakierna under tisdagen. Utförlig rapport kommer senare.


Manifestation mot förvar och för rätten till Asyl

08 november 2009

IMG_1748

Igår, lördag (8/11) hölls en manifestation på Gustav Adolfs torg av Irakiska Asylkommittén, Aktion Mot Deportation, Asylgruppen och Rättvisepartiet Socialisterna.

IMG_1761

Talade gjorde bland annat Ammar Korshed från Rättvisepartiet Socialisterna.
– Sverigedemokraterna sitter inte i Riksdagen idag, med deras politik förs där. Han talade också om att vi idag närmade oss en situation liknande den 2005, med den dåvarande Socialdemokratiska regeringen, som gav upphov till den stora kampanjen för flyktingamnesti. Idag utvisar men återigen apatiska flyktingbarn och trappar upp takten i tillbakasändandet av människor till krig, tortyr och fattigdom.

IMG_1781

Bishar, en av de utvisningshotade irakierna, talade för Irakiska Asylkommittén. Han tog upp svenska myndigheters dubbelspel när man samtidigt som man påstar att Irak är säkert nog att utvisa flyktingar till säger att det är för farligt för svenska medborgare att ens resa dit.

Veronica från Aktion Mot Deportation talade om det orimliga att myndigheterna håller människor fängslade, utan att de begått något brott eller blivit prövade i domstol. Aktion Mot Deportation kampanjar just nu för att informera om och stoppa flyktingförvar (se tidigare inlägg).

IMG_1739

Det är bara genom aktiv kamp mot rasism och omänsklig flyktingpolitik som den kan stoppas! RS Malmö/Lund kommer att fortsätta delta aktivt i kampen för flyktingars rättigheter och mot den rasitiska flyktingpolitken.

Kim Holmstedt


”Migrationsverket tog vårt sista hopp – de avrättar oss!”

28 oktober 2009

Protesterna mot den rasistiska flyktingpolitiken fortsätter

IMG_1565

Under onsdagen protesterade ett 20 tal irakiska flyktingar med stöd av Asylgruppen och Rättvisepartiet Socialisterna utanför Migrationsverket i Malmö.

IMG_1581

- Var är medmänskligheten?

”Ni skickar oss till döden” stod det på flera av plakaten samtidigt som demonstranterna skanderade ”Återinför rätten till asyl”. Talarna ifrågasatte Migrationsverkets återsändande av irakier till kaosets Irak.

IMG_1605

En delegation inbjuds till möte på Migrationsverket

Den intensiva protesten tvingade personalen till att bjuda in en delegation för ett samtal inne på Migrationsverket.
Fredrik Beijer, en av verksamhetscheferna för asylprövningen, försökte inledningsvis försvara avslagen med att ”terrorn minskar” i Irak, trots att Migrationsverkets egen rapport från tidigare i år hävdar det motsatta.

-Har du bott i Irak? Vet du vilket liv vi fått stå ut med där, frågade flyktingen Bassem Fredrik Beijer upprört. Men Beijer försökte att avfärda kritiken med att han inget kan göra. ”Ni hjälper terroristerna när ni skickar tillbaka mig” fortsatte Bassem.

Efter en och en halv timmes möte medgav till slut Beijer att dödstalen ökat den senaste tiden, men att riktlinjerna inte kan ändras över en dag. Han lovade att avdelningen för rättslig styrning, som ansvarar för analyserna av säkerhetsläget i länderna som sedan asylprövningen utgår ifrån, inom en snar framtid kommer att ompröva sin bedömning av situationen i Irak. Pressad menade han att  ”det måste ske ganska så snabbt”. Avdelningen för rättslig styrning har nyligen strykit två av fem kriterier som måste uppfyllas för att det i ett lands ska anses råda en ”inre väpnad konflikt”, något som Fredrik Beijer menade innebär ett litet hopp för irakierna.

Beijer är självklart medansvarig för avslagen av de irakiska flyktingarnas asylansökningar. Han är ansvarig för myndigheten som har till uppdrag att bedöma asylskälen och att deportera de som fått avslag. Samtidigt sitter han på en position där han har möjligheten att utöva ett inflytande på avdelningen för rättslig styrnings analyser och bedömningar av säkerhetsläget i Irak.

Det finns ingen anledning att vänta på myndigheternas så kallade utredningar. Nu måste protesterna öka i omfattning för att delvis pressa berörda myndigheter till en generösare bedömning, men framför allt för att skapa en massiv rörelse mot Sveriges rasistiska flyktingpolitik.


Stoppa tvångsavvisningarna till Irak

26 oktober 2009

IMG_1552

– Är Irak ett säkert land, frågade Bassem retoriskt, i takt med att projektorn rullade bilder från det våldsdrabbade och osäkra Irak.

IMG_1561

I lördags drog irakiska flyktingar, med stöd av bl.a. Rättvisepartiet Socialisterna, igång sin kampanj med en första aktivitet i samband med den landsomfattande aktionsdagen ”Varför förvar?” arrangerad av Aktion mot deportation. Som mest deltog runt 80 personer på manifestationen.

IMG_1563

Film visades från flyktingförvaret i Örkeljunga med intervjuer med personalen och flera av de inspärrade flyktingarna. En intervjuad flykting undrade uppgivet ”var är de mänskliga rättigheterna som Europa så stolt skryter om inför resten av världen”.
Aktionsdagen syftade till att uppmärksamma hur ”demokratierna” i väst spärrar in oskyldiga människor i slutna förvar enbart för att de valt att söka beskydd från förföljelsen i hemländerna.

IMG_1556

Davidshallsbron passerades av massvis med människor under lördagseftermiddagen. 800 mottog flygblad, många stannade upp för att se på filmklippen från flyktingförvaren och flera ville ha mer information om kampanjen.

IMG_1555

Mer om irakiernas kampanj kommer senare.

SvD om senaste bombdådet i Irak.

Aftonbladet om senaste bombdådet i Irak.

Urban Hamid om säkerhetsläget i Irak (SvD)


Låt familjen Salah stanna!

20 april 2009

Elever på Vårboskolan i Arlöv ordnade en spontan demonstration från skolan till Migrationsverkets kontor, i protest mot att deras kamrat Rafed Salah och hans familj ska utvisas från Sverige.

Rafed Salah och hans familj flydde till Sverige och Arlöv för ungefär två och ett halvt år sedan. Man fick avslag på sin asylansökan men fick bifall efter en överklagan hos Migrationsdomstolen. Domstolens beslut har sedan dess dsc_0177-artikel_186950aöverklagats av Migrationsverket och man har på nytt fått avslag med hänvisning till Dublinförordningen, vilket innebär att familjen kan skickas tillbaka till det EU-land som de första anlände till, Frankrike. En avvisning till Frankrike skulle med största sannolikhet innebära att familjen tvingas tillbaka till Bagdad, berättade Rafed Salah, den avvisningshotade eleven på Vårboskolan i klass 9a, för Offensiv.

Ett par dagar efter avslaget samlades 60 elever i Vårboskolans bibliotek för att planera en demonstration på skolgården. Man målade plakat och ringde runt till media i hopp om uppmärksamhet. När media till slut uteblev från demonstrationen den 2:a april, så beslutade de drygt 200 eleverna att i frustration marschera de sex kilometrarna till Migrationsverkets kontor i Malmö, för att visa sin avsky mot beslutet.

Efter en och en halv timmes marsch och någon timmes högljudda protester gick en ansvarig på Migrationsverket med på att tala med en grupp elever. Den ansvarige erkände att hon inte läst fallet efter att man lämnat in överklagan och hycklade samtidigt om att de gjort allt för att hjälpa familjen, berättade Melissa Sadikovic, elev på Vårboskolan i klass 9a och aktiv i kampanjen, för Offensiv.

Demonstrationen har haft ett brett stöd, inte bara bland eleverna, utan även av föräldrar och lärare. Rektor Anders Berngarn, tillika kommunfullmäktigeledamot för Moderaterna i Lomma, har däremot gjort allt för att motarbeta protesten. Under demonstrationen satte han lärarna på att ringa runt till föräldrarna och berätta att

Rektor Anders Berngarn

Rektor Anders Berngarn

 eleverna skolkade, något som rektorn hotat med. Melissa berättar att även om lärarna inte öppet vågat visa sitt stöd, så har de förutom att stötta med ord även ordnat så att demonstrationen inte kommer att räknas som skolk. Berngarn sa till Sydsvenskan att ”man måste först ansöka om tillstånd hos polisen om man ska demonstrera på allmän plats”, vilket han till Offensiv hänvisar till lagen. Offensiv informerar Berngarn om att demonstrationsrätten är grundlagsskyddad, även om man inte har ansökt om tillstånd. Anders Berngarn berättade stolt för Offensiv att han minsann haft lektioner i ”demokratiska spelregler” för eleverna, vilket visat sig vara en lögn, och ifrågasatte i nästa andetag elevernas val av metod. En demokratilektion är något som rektor Berngarn tycks behöva. När 1300 namn samlats in, när elever, lärare och föräldrar sluter upp till stöd för demonstrationen, så är det allt annat än demokratiskt att förbjuda den.
– Har en demonstration en bra effekt, frågade sig rektor Berngarn och uttryckte samtidigt oro för att ligister hade kunna starta våldsamheter. Han ljög om att polisen plockat maskerade personer beväpnade med stenar, som inte hade någon koppling till skolan, ur elevdemonstrationen, i ett desperat försök att misskreditera kampanjen. ”Det stämmer inte” konfronterade vakthavande befäl på polisens ledningscentral Anders Nilsson, uppgifterna om maskerade ligister för Offensiv.

Nu planerar eleverna på Vårboskolan nya protester de närmaste veckorna. Med stöd av bland annat Rättvisepartiet Socialisterna kommer kampen att trappas upp och fler skolor kommer att involveras. – Vi ska göra plakat och dela ut flygblad, avslutade Melissa Sadikovic.

Kampen mot den statliga rasismen och för asylrättens återinförande fortsätter.

Ammar Khorshed


Demonstration: Stoppa utvisningarna – Riv alla murar!

26 mars 2009

Agera mot deportationer!

Den 28 mars tar vi gatorna tillbaka – med eller utan papper – staden tillhör alla!
Runt om i världen – vid varje gräns som separerar rika och fattiga migranter – frihetsberövas och deporteras människor enbart för att de inte anses höra dit. Det rasistiska våldet är inget misstag. Det är inbyggt i den svenska lagen, det sker hela tiden och mitt ibland oss. Det räcker nu. Kampanjen Aktion mot deportation bjuder in till stor demonstration. Det blir fet fest med mat och musik. Ta med saker som låter och var beredda på att skrika. Vi ska höras och synas. Vi lever här tillsammans och vi vägrar gå med på att människor utan svenskt medborgarskap ständigt tvingas leva i rädsla för att fängslas och deporteras. Aktion mot deportation kräver:
– Ett omedelbart stopp på våldet och avhumaniseringen
– Stopp av alla deportationer
– Frigivning av alla människor som sitter inlåsta i förvar.

Stockholm: Samling Mynttorget – Medborgarplatsen 14.00 Malmö: Samling Möllevångstorget 16.00 Norrköping: Manifestation mellan Domino och Linden 14.00

Arrangeras av: Stockholm: Iranska flyktingars riksorganisation, Iranska flyktingars riksförbund, Irakiska flyktingrådet, Rättvisepartiet socialisterna, Ingen människa är illegal Stockholm, Etiopiska flyktingorganisationen, Nätverk mot rasism, Revolution, Solidaritet utan gränser. Malmö: Asylgruppen Malmö, Asylgruppen Lund, Rättvisepartiet Socialisterna, Iranska Flyktingrådet, Afghanska asylsökandes förening Malmö. Norrköping: Asylgruppen Norrköping, Arbetarklass.se, Syndikalistiskta Ungdomsförbundet


Demonstration i Malmö: Försvara asylrätten

20 februari 2009

Regeringen har inför detta år trappat upp jakten på flyktingar och papperslösa. Migrationsverket har fått 40 miljoner kronor extra i anslag för 2009 för att kunna verkställa fler utvisningar.
asyl3_164290221
Förra året sökte nästan 25 000 flyktingar asyl i Sverige, i år planerar man att utvisa en stor del av dessa. För ett par veckor sedan fick vi se den första massutvisningen av 50 kurder till Bagdad med ett specialchartrat flygplan. Detta är en taktik som myndigheterna planerat att fortsätta med.
Nu krävs en massrörelse till försvar av asylrätten.

Demonstration torsdagen den 26:e februari på Gustav Adolfs torg i Malmö kl 16.00.

Arr: Aktion mot deportation

Slut upp och ta kampen!


Stoppa deportationerna: Aktion mot Deportation 2009

27 januari 2009

Högerregeringen förbereder nu utvisning av flertalet av de nästan 25 000 som sökte asyl i Sverige förra året. För att klara av det kommer Migrationsverket att få 40 miljoner kr i utökat anslag nästa år och planerar att verkställa massutvisningar med chartrade flygplan.

Nu krävs ett rejält motstånd mot den inhumana flyktingpolitiken. Detta är samtidigt en kamp mot den statliga rasismen. Aktion mot Deportation, som RS kommer att vara en del av, grundades i lördags efter ett möte i aktivitetshuset Utkanten i Malmö med närmare 40 deltagare från hela landet samt från Danmark. En dansk aktivist delade med sig av erfarenheter med filmvisning och tal från planeringen inför och om en demonstration med 2000 deltagare utanför ett flyktingförvar nära Köpenhamn i oktober förra året. Bland talarna var också Rättvisepartiet Socialisternas och Asylrörelsens representant från Göteborg, Kristofer Lundberg. Han beskrev konkret hur man utfört flera lyckade blockader av flyktingtransporterna till flygplatsen vid flyktingförvaret i Kållered utanför Göteborg det gångna året. Det är även viktigt att ta med sig lärdomar från de blockader som misslyckats, då det oftast handlat om att man varit alldeles för få aktivister på plats i förhållande till de massiva polismobiliseringarna. Nu kommer en rad planeringsmöten att hållas runtom i landet för att planera kommande aktioner. RS argumenterar för att rörelsen måste breddas och inkludera mer än enbart vänstern och ett förslag om att bjuda in bl.a. flyktingorganisationer lades således i lördags.

Ammar Khorshed