Bedrägliga påhopp – svar till Håkan Blomqvist

27 januari 2009

”Vad står det på bössan?”, skriver Håkan Blomqvist i en kommentar i Internationalen. Tyvärr har han inte tagit reda på svaret på frågan innan han skrev. Istället vidarebefordrar han ett anonymt och ännu grövre påhopp på Rättvisepartiet Socialisterna än Proletärens falska anklagelser.

Vad är det som har hänt? RS har deltagit i demonstrationerna mot Israels krig på alla orter där vi har medlemmar. I Luleå, Umeå och Sundsvall har vi också haft talare. På demonstrationerna har vi sålt Offensiv, knappar mot kriget och samlat namn för en socialistisk lösning i Mellanöstern.

I Proletären (och i den anonyma spottloska HB refererar) påstås att vi gått runt med ”bössor där det med fet stil står ‘GAZA'”, men att pengarna gått till Israel eller ”sionister”. Istället för att ifrågasätta smutskastningen hakar Håkan Blomqvist på med tala om ”bedrägliga insamlingsmetoder” som israeliska socialister ”smutskastas” av.
Det finns bara ett krux – vi har inga bössor som det står GAZA på och vi skickar så klart inga pengar till staten Israel eller sionister.
HB sa till mig (i ett samtal efter att han skrivit sin kommentar) att ”folk i Stockholm” klagat på våra bössor. Han blev därför något förvånad när jag berättade att vi inte gått runt med några bössor i Stockholm. Där vi haft bössor var i Göteborg, på demonstrationen den 10 januari. Texten på dessa var ”Stoppa Israels krig – Rättvisepartiet Socialisterna”.

Större delen av de pengar vi får in kommer från sålda Offensiv, prenumerationer och knappar. De övriga pengar vi samlat in går till CWI:s kampanj mot kriget, i Sverige så väl som i Israel/Palestina. CWI i Israel/Palestina –Tnu’at Maavak Sotzyalisti/Harakat Nidal Eshteraki – har drivit en mycket aktiv kampanj mot kriget (se rapporter på www.socialistworld.net). I Sverige har vi använt de arabiska flygblad som våra kamrater i Israel/Palestina framställt. Vi vet att stalinister inte kan skilja på stat, militär och regering å ena sidan och svurna krigsmotståndare och revolutionära socialister på den andra. HB skriver att med rätta att KP ägnat sig åt ”lögnaktigt förtal”. Men vad ska man säga om den anonyma skribent HB citerar, som jublar åt samma stalinisters attack på trotskister?

Håkan Blomqvist tycks säga att vi har oss själva att skylla. Ungefär: ”titta på oss, vi samlar inte in några pengar och blir heller inte angripna”. Vi vet att det irriterar vissa att RS samlar in pengar från medlemmar, sympatisörer, prenumeranter och ”vanligt folk”. Resultaten av insamlingarna har redovisats i Offensiv allt sedan tidningen startade 1973. Detta till skillnad från de vänsterorganisationer som antingen aldrig redovisar något, inte samlar in några pengar, betalas av staten eller tagit emot pengar från Nordkoreas eller någon annan ambassad.

I samma nummer av Proletären som angriper RS lanserar Kommunistiska Partiet en insamling till Gaza. Tror Håkan Blomqvist att KP kan garantera att ”alla som skänker pengar förstår att deras slantar i verkligheten går till” en insamling som leds av stalinister? Själv har jag träffat prenumeranter på Internationalen som tror att den ges ut av socialdemokraterna.

RS namninsamlingar baktalas också av vissa inom andra vänstergrupper. Men det finns ingen bättre metod för dialog med folk och informera om kommande demonstrationer och protester. Namnlistorna ger möjlighet att föra fram en klass- och socialistisk politik, vilket inte minst när det gäller Mellanöstern är helt avgörande.

Att RS offentligt driver linjen att det är socialism och gemensam kamp från palestinska och judiska arbetare som är vägen framåt är den verkliga nageln i ögat på dem som gett okritiskt stöd till Hamas (precis som de tidigare stött Fatah/PLO okritiskt). Vi lägger märke till att HB verkar försvara denna traditionella trotskistiska syn medan andra skribenter i Internationalen ställt in sig i ledet och gett stöd till Hamas. RS och CWI står på de palestinska massornas sida i kampen mot ockupationen och Israels terrorkrig och försvarar palestiniernas rätt till väpnat försvar, men det betyder inte att vi lägger ner kritiken av Hamas eller Fatah. Att alliera sig med ”fiendens fiende” är inte en del av marxismen.

Per-Åke Westerlund, Rättvisepartiet Socialisterna


RS/Offensiv besvarar påhopp i Proletären

27 januari 2009

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) driver en aktiv kampanj mot Israels terrorkrig i Gaza. Att vi fått bra respons i demonstrationer och på skolor­na har framkallat ett grovt påhopp förra veckan i tidningen Proletären, som ges ut av Kommunistiska partiet.

RS är den svenska sektionen av en internationell socialistisk organisation, CWI (Committee for a Workers’ International). På demonstrationerna mot Israels krig väckte det särskilt intresse bland dem vi pratade med dels att vi för fram en socialistisk lösning för Mellanöstern, dels att vi har kamrater som kämpar mot kriget i Israel/ Palestina. De är medlemmar i Tnu’
at Maavak Sotzyalisti/Harakat Nidal Eshteraki, som är den israeliska sektionen av CWI.

Kamraterna i Tnu`at Maavak Sot­zyalisti/Harakat Nidal Eshteraki har drivit på och deltagit i demonstrationerna mot kriget, t ex när 10 000 demonstrerade i Tel Aviv.
Vi ger också fullt stöd till de stora protester som genomförts runt om i Mellanöstern. CWI:s hemsida rappor-terar från Egypten och Libanon.

Att vi i Rättvisepartiet Socialisterna samlar in stöd som går till CWI och till kampen i Israel/Palestina mot kriget påstår Lars Rothelius i tidningen Proletären vara en ”falsk insamling – pengarna går till Israel”.
Med beteckningen ”Israel” vill han dölja att vårt stöd går till svurna motståndare till den israeliska militären, regeringen och staten. Proletären vägrar att se klassklyftor och krigsmotstånd i Israel – syftet är att smutskasta RS. Hur långt de är beredda att  sjunka visades i Göteborg i lördags när KP:are tog hjälp av funktionärer och poliser för att störa RS-aktivister.

Större delen av de pengar RS fått in på demonstrationerna är betalning för sålda Offensiv, prenumerationer och knappar, plus stöd till vårt kampanjarbete i Sverige.
De som gett pengar till CWI:s kampanj mot kriget i Mellanöstern vet att vi har kamrater i Israel/Palesti-na och i Libanon. I de fall vi haft insamlingsbössor är dessa tydliga märk- ta med partinamnet och vi förklarar vart pengarna går. Vi har också delat ut flygblad på arabiska som skrivits av våra kamrater i Israel/Palestina.
Att Proletären försöker hoppa på socialister är bara ett försök att dölja sin egen politiska bankrutt, som okri­tisk hejaklack till regimer och organisationer som befinner sig ljusår från socialism och arbetarsolidaritet.