Kvinnokamp = Klasskamp

09 mars 2010

Drygt 300 personer demonstrerade i Malmö när 8 mars firade 100-årsjubileum. Talkörer som ”Inga pigor åt överklassen, låt dom skure de egna dassen” och ”Internationell solidaritet – arbetarkvinnors kampenhet” ekade längs med stadens gator. Rättvisepartiet Socialisterna gick bakom banderollen ”Kvinnokamp = Klasskamp”.

Läs hela inlägget här »


8 mars – 100 år av kvinnokamp

07 mars 2010


8 mars: Internationella arbetarkvinnodagen

10 mars 2009

Den 8 mars firades internationella arbetarkvinnodagen även i Malmö och Lund. I Malmö demonsrerade omkring 300 personer i en demonstration mellan Gustav Adolfs torg till möllevångs torget. Arrangörer där var Vänsterpartiet , Ung Vänster, Tjejjouren Kvarnby, SEKO, Möllevångsgruppen, Miljöpartiet, FI,  SSU, ABF,  Asylgruppen, RFSL, Kommunal, mfl.

Senare avgick nästa demonstration. På en banderoll i fronten stod det ”matchen pågår varje dag” en anspelning på att kampen för kvinnans rätt är en kamp varje dag och med koppling till demonstrationerna mot Israel som var dagarna innan.

8maars

I Lund samlades omkring hundra personer under parollerna: “Ingen profit på kvinnors kroppar”, “Internationell kvinnosolidaritet”,“Klass mot klass – skura era egna dass”.

Talkörer ropades som ”Palestina solidaritet – Arbetarkvinnans kampenhet” och ”kvinnokamp Klasskamp”. Arrangörer i Lund var bla Ung Vänster, VSF, SSU, LSSK, SUF,  Asylgruppen Lund, Vänsterpartiet, Smålands Nation och ABF.

Rättvisepartiet Socialisterna deltog under dagen på tre demonstrationer och förde fram budskapet Kvinnokamp för arbete, rättvisa och socialism. Kvinnor drabbas dubbelt av högerpolitikens härjningar och den ekonomiska krisen. Nu krävs ett arbetaruppror, med de som drabbas värst, med kvinnorna i fronten. Inga nedskärningar får accepteras, upprustning inte nedrustning.

lund

RS Malmö