This is what democracy looks like!

14 december 2009

Lördagens totalt sätt lyckade jättedemonstration, med uppemot 100 000 deltagare, saboterades av polisens brutala ingripande. Polisen var tvugna att göra skäl för de massiva resurser som spenderats på säkerheten kring COP15, men då demonstrationen gick lugnt till valde polisen att försöka provocera fram våldsamheter. Men dagens våld var det polisen som stod för, med stöd av den nya lagen.

– Är detta Iran, eller är det Danmark?, frågade Kristofer Lundberg, RS Göteborg, kravallpolisen efter att de blockerat ett helt kvarter fullt med demonstranter.

Rättvisepartiet Socialisternas och CWI:s del av demonstrationen var högljudd med antikapitalistiska talkörer och allmänt god stämning. Men efter att polisen spärrat av vägen i bägge riktiningarna med bepansrade fordon och ett stort antal kravallutrustade poliser så tvingades demonstranterna sitta i en och en halv timme utan att få någon förklaring till varför man förvägrats sin demokratiska rättighet att demonstrera. Förvisso gav polisen till en början demonstranterna möjligheten att efter visitation lämna området, men ändrade sig tvärt efter order från polisledningen.
Totalt 580 demonstranter greps ur det block som Rättvisepartiet Socialisterna och CWI befann sig i. Poliserna skiljde inte på om det var 14 åriga barn, 51-åriga nunnor eller svarklädda demonstranter, som man bakband med buntband och tvingade ner på den iskalla asfalten i långa rader. Även de 300 demonstranter, som befann sig i blocket framför och valde att stanna upp för att visa solidaritet, greps. De 880 demonstranter som greps kom från organisationer som SUF, Rättvisepartiet Socialisterna, Greenpeace, Fältbiologerna, Miljöförbundet Jordens Vänner samt många icke-organiserade som sällan deltagit i demonstrationer tidigare. Även om det påståtts att sten kastats mot en bank och en annan byggnad tidigare under demonstrationen, så var det inget som någon av de gripna varken deltagit i eller bevittnat.

Det värkte oerhört i handleder och axlar samtidigt som många skrek efter att få gå på toaletten. De hundrtals polierna som genomförde arresteringarna ignorerade för det mesta de gripnas vädjanden och många kissade på sig.
Camilo Flores från Rättvisepartiet Socialisterna i Malmö blev medvetslös på grund av polisens bryska behandling, något som kan ses på en bild i en nättidning.
Denna förnedrande behandling från polisens sida kan inte beskrivas på annat sätt än som tortyr.
Många skakade av den bitande kylan, totalt tvingades man sitta i 3 till 4 timmar på den iskalla gatan, under tiden som man fick se på när kamrater packades in i bussar för att köras mot den till arrest ombyggda lagerlokalen i utkanten av Köpenhamn.

Klimat-Guantanamo

I lagerlokalen packades vi in i en sal och tvingades sitta bakbundna på betonggolvet i 2 timmar. I den stora delen av lagerlokalen hade demonstranter fängslats i små burar. Arrestens öknamn ”klimat-guantanamo” kändes som en högst träffande beskrivning.
Därefter sattes vi på en träbänk i en timme innan jag togs in för visitering och registrering, varefter jag släpptes utan att få någon som helst hjälp med att ta mig tillbaka till centrum. De gripna förvägrades under dagen att äta och fick slita hårt för att få vatten och gå på toaletten.

Gripandet kändes som att man bestraffades för att ha yttnyttjat sin frihet att demonstrera och att polisen försökte avskräcka människor från att delta i framtida demonstrationer. ”Så går det när man deltar i en demonstration med de svartklädda, jag föreslår att du håller dig borta ifrån dem i framtiden”, förklarade en av poliserna för mig. Det ska sägas att det för dagen fredliga svarta blocket endast utgjorde runt 200 av de 880 gripna. Polisen försöker alltså att med tortyrliknande metoder avskräcka folk från att demonstrera tillsammans med svartklädda demonstranter.

Polisens godtyckliga arrestering av fredliga demonstranter är helt i enlighet med den av rasisitiska Dansk Folkeparti föreslagna och av högerregeringen genomdrivna ”lømmelpakken” (lymmelpaketet). Denna polislag ger polisen rätt att gripa personer som deltar i en demonstration som eventuellt kan utvecklas till en fara för den allmäna ordningen, utan att de är misstänkta för något straffbart.
Precis som en av poliserna sa, ”ni har rätten att demonstrera, men vi kan gripa er när vi vill”. Lømmelpakken är ett tydligt steg mot en allt repressivare stat och äverlämnar grundläggande demokratiska fri- och rättigheter från rättsväsendet till polisledningens godtycke.
– Ni kommer snart att få en sådan här lag även i Sverige, avslutade polismannen visiteringen, med ett hånskratt.

Dagens facit: Av de nästan 1000 gripna, är det endast tre som är under brottsmisstanke. Brotten som de är misstänkta för är att de gjort motstånd mot polisens brutala och inhumana behandling.

Ammar Khorshed

Kvällsposten Aftonbladet Sydsvenskan SvD