This is what democracy looks like!

14 december 2009

Lördagens totalt sätt lyckade jättedemonstration, med uppemot 100 000 deltagare, saboterades av polisens brutala ingripande. Polisen var tvugna att göra skäl för de massiva resurser som spenderats på säkerheten kring COP15, men då demonstrationen gick lugnt till valde polisen att försöka provocera fram våldsamheter. Men dagens våld var det polisen som stod för, med stöd av den nya lagen.

– Är detta Iran, eller är det Danmark?, frågade Kristofer Lundberg, RS Göteborg, kravallpolisen efter att de blockerat ett helt kvarter fullt med demonstranter.

Rättvisepartiet Socialisternas och CWI:s del av demonstrationen var högljudd med antikapitalistiska talkörer och allmänt god stämning. Men efter att polisen spärrat av vägen i bägge riktiningarna med bepansrade fordon och ett stort antal kravallutrustade poliser så tvingades demonstranterna sitta i en och en halv timme utan att få någon förklaring till varför man förvägrats sin demokratiska rättighet att demonstrera. Förvisso gav polisen till en början demonstranterna möjligheten att efter visitation lämna området, men ändrade sig tvärt efter order från polisledningen.
Totalt 580 demonstranter greps ur det block som Rättvisepartiet Socialisterna och CWI befann sig i. Poliserna skiljde inte på om det var 14 åriga barn, 51-åriga nunnor eller svarklädda demonstranter, som man bakband med buntband och tvingade ner på den iskalla asfalten i långa rader. Även de 300 demonstranter, som befann sig i blocket framför och valde att stanna upp för att visa solidaritet, greps. De 880 demonstranter som greps kom från organisationer som SUF, Rättvisepartiet Socialisterna, Greenpeace, Fältbiologerna, Miljöförbundet Jordens Vänner samt många icke-organiserade som sällan deltagit i demonstrationer tidigare. Även om det påståtts att sten kastats mot en bank och en annan byggnad tidigare under demonstrationen, så var det inget som någon av de gripna varken deltagit i eller bevittnat.

Det värkte oerhört i handleder och axlar samtidigt som många skrek efter att få gå på toaletten. De hundrtals polierna som genomförde arresteringarna ignorerade för det mesta de gripnas vädjanden och många kissade på sig.
Camilo Flores från Rättvisepartiet Socialisterna i Malmö blev medvetslös på grund av polisens bryska behandling, något som kan ses på en bild i en nättidning.
Denna förnedrande behandling från polisens sida kan inte beskrivas på annat sätt än som tortyr.
Många skakade av den bitande kylan, totalt tvingades man sitta i 3 till 4 timmar på den iskalla gatan, under tiden som man fick se på när kamrater packades in i bussar för att köras mot den till arrest ombyggda lagerlokalen i utkanten av Köpenhamn.

Klimat-Guantanamo

I lagerlokalen packades vi in i en sal och tvingades sitta bakbundna på betonggolvet i 2 timmar. I den stora delen av lagerlokalen hade demonstranter fängslats i små burar. Arrestens öknamn ”klimat-guantanamo” kändes som en högst träffande beskrivning.
Därefter sattes vi på en träbänk i en timme innan jag togs in för visitering och registrering, varefter jag släpptes utan att få någon som helst hjälp med att ta mig tillbaka till centrum. De gripna förvägrades under dagen att äta och fick slita hårt för att få vatten och gå på toaletten.

Gripandet kändes som att man bestraffades för att ha yttnyttjat sin frihet att demonstrera och att polisen försökte avskräcka människor från att delta i framtida demonstrationer. ”Så går det när man deltar i en demonstration med de svartklädda, jag föreslår att du håller dig borta ifrån dem i framtiden”, förklarade en av poliserna för mig. Det ska sägas att det för dagen fredliga svarta blocket endast utgjorde runt 200 av de 880 gripna. Polisen försöker alltså att med tortyrliknande metoder avskräcka folk från att demonstrera tillsammans med svartklädda demonstranter.

Polisens godtyckliga arrestering av fredliga demonstranter är helt i enlighet med den av rasisitiska Dansk Folkeparti föreslagna och av högerregeringen genomdrivna ”lømmelpakken” (lymmelpaketet). Denna polislag ger polisen rätt att gripa personer som deltar i en demonstration som eventuellt kan utvecklas till en fara för den allmäna ordningen, utan att de är misstänkta för något straffbart.
Precis som en av poliserna sa, ”ni har rätten att demonstrera, men vi kan gripa er när vi vill”. Lømmelpakken är ett tydligt steg mot en allt repressivare stat och äverlämnar grundläggande demokratiska fri- och rättigheter från rättsväsendet till polisledningens godtycke.
– Ni kommer snart att få en sådan här lag även i Sverige, avslutade polismannen visiteringen, med ett hånskratt.

Dagens facit: Av de nästan 1000 gripna, är det endast tre som är under brottsmisstanke. Brotten som de är misstänkta för är att de gjort motstånd mot polisens brutala och inhumana behandling.

Ammar Khorshed

Kvällsposten Aftonbladet Sydsvenskan SvD


”Snutjävlar”

14 december 2009

Rapport från Danmark

100 000 personer samlades på den massiva klimatdemonstrationen i Köpenhamn i lördags. Det var en stark antikapitalistisk stämning som rådde i tåget. Stämningen var på topp, banderoller och fanor vajade i solen och talkörerna haglade ”Climate jutice”, ”one world one solution, socialist revolution”.

Mitt i demonstrationen attackerar polisen oprovocerat från två håll. I mitten av polisens avspärrningar hamnar omkring 500 personer, däribland Rättvisepartiet Socialisternas block med 50 personer. Demonstranter bildar armkrok och sätter sig ned för att visa att det är polisen som står för våldet och inte demonstranterna.

Efter en timma kom svaret, från bakre delen attackerar polisen, demonstranter som sitter ned attackeras med batongslag och släpas iväg en efter en. I långa rader sätts sedan demonstranterna med bakbunda händer i buntband.

I timmar fick vi sitta på den kalla marken. I samma oergonomiska ställning, ingen fick röra sig. De som la sig på sidan i smärta tillrättavisades av polisen, ofta på ett brutalt sätt. Vissa svimmar, en förs bort i ambulans. En medlem i Rättvisepartiet Socialisterna får en astmaattack då hon inte kan ta fram sin medicin ur väskan. Efter närmare tre timmar har flera som bett om toalett kissat på sig. Smärtan i handleder och axlar var fruktansvärd.

Efter tre timmar hämtades vi i bussar, vissa i stora lokaltrafikbussar själv sattes jag i en liten polisbuss tillsammans med 9 studenter från Norge och Tyskland. Plötsligt stannar polisbussen utanför en lagerlokal. Vi förs in och sätts i samma plågsamma ställning på betonggolvet, hundratals sitter redan där när vi anländer, alla fortfarande med bakbundna händer. Vi förvägras fortfarande toalettbesök och provocerande går polisen runt och videofilmar och fotar oss. 

Plötsligt hörs talkörer från rummet brevid, det är demonstranter som låsts in i burar och ropar ”Let us go, let us go” och ”no justice no peace fuck the police”. Snabbt höjs moralen och talkörerna verkligen ekar då hundratals stämmer in inne i lagerlokalen. Vi förvagras vatten och rummet fylls upp allt mer. Nu börjar några få gå på toaletten. En och en plockas demonstranter ut för att slumpmässigt släppas eller låsas in i burarna. Själv släpptes jag vid 23.30. Då buntbanden kliptes av var det svårt att röra armarna, det var svårt att gå. Att få sitta så länge som 7 timmar i samma ställning måste klassas som tortyr. 

Vi skickades ut i en buss som körde oss till en station, vi släpptes av utan pengar för att kunna ta oss därifrån.

I bussen förklarade polisen sitt verkliga syfte ”är man beredda på att demonstrera då får man vara beredda på detta också, så tänk på det resten av veckan, bli inte gripen. Kanske bäst att hålla sig borta från demonstrationerna”

Närmare 1000 personer frihetsberövades i polisens aktion i vad man kallade för ingripande i ”förebyggande syfte”. Det är uppenbart att när världens elit träffas avskaffas demokratin.

Kristofer Lundberg

Anklagar polisen for tortyr: Sydsvenskan TV

Gripna i Kopenhamn: Nyhetskanalen

Gripna kritiserar Polisen: Sydsvenskan

Kritik mot Dansk polis: SVT Rapport

Arrangörer kritiserar massgripande: SR

Kritik mot polisingripande: Svenska Dagbladet

Massgripande i Kopenhamn: TV4

”Det var nödvandigt”: TV 4

Nya gripanden i Köpenhamn: Dagens nyheter

Nya gripanden: SR

Nya gripanden: SVT Rapport


Folkhögskolestudenter avvisade från Danmark

11 december 2009

Kim Holmstedt, medlem i Rättvisepartiet Socialisterna, blev tillsammans med sina fem klasskamrater och lärare från folkhögskolan stoppad på väg till klimaforum där de tänkte delta och genomföra olika projektarbeten som är kopplat till deras utbildning. Kim berättar att när klassen klev av tåget i Kastrup blev de omedelbart stoppade av polisen, eftersom de gick i en större grupp och de blev ombedda att visa upp sina pass. Kim säger:
– Trots att vi sa att vi åkte som folkhögskoleklass så gjorde det ingen skillnad på beslutet.

Kroppsvisitering genomfördes samtidigt så bagaget blev genomsökt och en klasskamrats kalender blev fotograferad.
– Vi blev väldigt förvånade, efter kroppsvisiteringen blev vi ombedda att skriva på ett papper för att får tillbaka våra pass. Detta papper var också bevis på att vi blev avvisade från landet med motiveringen att vi ses som en risk för Danska rikets säkerhet, säger Kim.
Denna motivering grundade polisen på att en eller flera i klassen var under utredning för en husockupation. Fortsättningsvis säger Kim:
– Det är helt absurt att en hel klass blev avvisade för att polisen säger att en eller flera i klassen är misstänkta för en husockupation. Vi blev alla anklagade och det hindrade alla från att delta på klimaforumet.

Att polisen har blir tuffare under klimattoppmötet är inget man kan blunda för det är som Kim säger:
– Detta är bara en i raden av odemokratiska lagförändringar som politikerna har genomfört under toppmöten för att hindra fredliga demonstrationer.


Tekniken i handbojor

07 december 2009

Lysande möjligheter att rädda klimatet står mot en blek verklighet

De tekniska förutsättningarna för att klara en snabb klimatomställning och en förbättrad levnadsstandard för hela mänskligheten finns. Problemet är att storföretagens ständiga jakt på kortsiktigt höga vinster står i motsättning till att tekniken används. När företagen dessutom backas upp av de viktigaste politiska ledarna får vi vår tids kanske största motsättning mellan lysande möjligheter och en mycket blek verklighet.

I Algeriet, Marocko och USA byggs det för närvarande solkraftverk med en lika enkel som genialisk teknologi. Med vissa variationer går den ut på att med hjälp av ett stort antal parabolis­ka speglar koncentrera solstrålarna mot en stor tank med vatten. Detta får vattnet att koka, varpå ångan kan ledas genom en turbin.
Med tanke på de stora områden i världen som har sol i stort sett året om är potentialen för denna teknik närmast obegränsad. Forskare vid USA:s nationella laboratorium för förnybar energi har gjort en beräkning som visar att det i sydvästra USA skulle vara möjligt att bygga solkraftverk med en effekt på 11 000 GWh. Det motsvarar ungefär 10 gånger hela USA:s nuvarande kapacitet för elproduktion (Economist Technology Qu­arterly den 4 juni 2009).

Solceller har varit den form av solenergi som det har satsats mest på hittills och även här går den tekniska utvecklingen i rasande fart. År 1995 kostade det 50 cent (3,50 kronor) att producera en KWh el med solceller. Tio år senare hade kostnaden fallit till 20 cent (1,40 kronor) och den har fortsatt att minska sedan dess, enligt konsultfirman Cambridge Energy Research Associates. Om solenergin står på randen till ett genombrott är vindenergin redan där. Tillväxten för vindkraften är över 30 procent per år i världen. Ett litet tättbefolkat land som Danmark får idag 20 procent av sin totala elförbrukning från vindkraft. Samtidigt är det hittills bara en li­ten del av potentialen som har tagits till vara. Sveriges för närvarande största vindkraftprojekt är Markbygden utanför Piteå. Där vill företaget Svevind bygga 1 101 stora vindkraftverk med en beräknad elproduktion på 8-12 TWh. Det ligger i samma storleks­ordning som produktionen från två av de svenska kärnreaktorerna. Energimyndigheten har satt upp målet att vindkraftproduktionen i Sverige ska vara uppe i 30 TWh år 2020. Ett mål som är tekniskt och ekonomiskt fullt uppnåeligt.

2008 var året när trenden med snabbt ökande investeringar i förnyelsebar energi bröts. Under första kvartalet det året minskade investeringarna med 53 procent jämfört med året innan. Den ekonomiska krisen för kapitalismen som ekonomiskt system har stoppat en stor del av inves­teringarna i förnybar energiproduk- tion. Trots att behovet av snabb fortsatt utbyggnad är akut och förutsättningarna är goda har enskilda före- tags och investerares oro för vinster­na under de närmaste åren tagit överhanden och stoppat utvecklingen av de nya energikällorna. Ett typexempel på det absurda i situationen var det danska vindkraftbolaget Vestas beslut att stänga sin fabrik på Isle of Wight i somras trots alla planer på fortsatt vindkraftsutbyggnad. För företagets förmåga att visa hög vinst även i år var beslutet kanske bra, för de anställda och för klimatanpassningen var det en katastrof. Tillväxttakten i investeringarna i förnybar energi var för långsam även före krisen. Den internationella energiorganisationen, WEO, har räknat med att det fram till år 2030 krävs investeringar på 542 miljarder dollar (3 760 miljarder kronor) årligen för att klara de utsläppsmål som behövs för att den globala uppvärmningen ska stanna vid två grader. År 2008 låg investeringarna på 155 miljarder dollar (1 080 miljarder kronor), enligt FN:s energiorgan UNEP.

Varför går det inte snabbare, kan man undra? Vattenfalls köp av det nederländska energibolaget Nuon kan ge en del av svaret. Vattenfall betalade runt 100 miljarder kronor för Nuon och la samtidigt till ytterligare 14-15 miljoner ton CO2 till sina redan enor­ma utsläpp. Syftet var att stärka positionen på elmarknaden i Centraleuro- pa och öka de långsiktiga vinsterna. Hade denna summa istället satsats på att bygga ut kapaciteten inom förnybar energi hade man till exempel kunnat bygga två vindkraftsparker av Markbygdens storlek och därmed på ett bräde klarat av minst hälften av den planerade utbyggnaden av vindkraften i Sverige. De politiska ledarna inom EU har oavsett partifärg satsat på marknadslösningar för att minska förbrukning­en av fossila bränslen. Systemet med utsläppsrätter är det tydligaste exemp­let på detta. Systemet har hittills visat sig vara allt annat än effektivt. Det inbjuder till mygel för att garantera en så stor tilldelning som möjligt till den egna anläggningen, eller det egna landet. Just nu har krisen fått den bisarra effekten att det finns ett överflöd av utsläppsrätter för kommande år.

Minst lika viktigt som att öka produktionen av förnyelsebar energi är det att minska utsläppen genom teknik som minskar förbrukningen. Bostadssektorn är ett område där det går att minska energiförbrukning­en mycket och göra det snabbt. En del kommunala bostadsbolag visar vad som går att uppnå redan på kort sikt. Exempelvis Skebo i Skellefteå siktar på att minska energiförbrukningen med minst 20 procent på sju år genom enkla åtgärder som att infö-ra bättre timerstyrning av motorvärmare och att försörja tvättmaskiner med varmvatten från fjärrvärmenätet. Redan att genomföra ett sådant enkelt program för effektivare energi-användning i alla bostäder skulle vara ett viktigt steg framåt. Men i takt med att allt större del av lägenhetsbeståndet är i privata händer kommer kortsiktiga ekonomiska intressen i för- grunden.

Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) pekar i sin rapport Vägval för framtidens energianvändning på att huvuddelen av alla hus borde byggas med bästa kända teknik, vilket skulle innebära att energiåtgången för uppvärmning skulle vara en bråkdel av det som är genomsnittet idag. Detta är krav som byggbolag och hustillverkare värjer sig mot. De vill kunna locka med lägre priser idag, snarare än lägre energiförbrukning på lång sikt. Detta trots att de totala boendekostnaderna blir lägre under husets livslängd. IVA-rapporten visar att hela bostadsområden till och med kan bli energiproducenter om man utnyttjar exempelvis hustak för att montera solpaneler och mindre vindkraftverk. Även här finns alltså enorma möjligheter, men marknadskrafterna lägger hinder i vägen för utvecklingen.

Olika varianter av elbilar är det som på allvar kan sänka utsläppen från trafiken. Inom några år kommer det att finnas både rena elbilar och pluginhybrider, alltså bilar som delvis drivs med el och kan laddas upp, på marknaden. Men det går redan nu att se att kapitalismen kommer att fördröja utvecklingen. Så länge tillverkningen av bensin- och dieselbilar do- minerar kommer bilindustrin inte att ha något intresse av starka styrmedel och stimulanser för att köpa elbil, vilket skulle behövas för att skynda på utvecklingen. På samma sätt kommer de stora elbolagen att tveka med att bygga ut omfattande nät av laddningsstationer innan det finns så många bilar att det går att tjäna pengar på verksamheten. Här finns en parallell till biogasbilarna, där hin­dras försäljningen av bilarna idag av bensinbolagens tvekan att bygga pumpar som troligen inte kommer att bli lönsamma på kort sikt.

Ett skäl till att marknaden idag är en förödande broms för omställning­en till ett modernt samhälle med låga utsläpp är patenträtten. De stora före­tagen inom energisektorn vakar som hökar över patenträttigheterna för all ny teknik. Detta lägger samtidigt sto­ra hinder i vägen för att nya tekniska landvinningar snabbt ska spridas globalt. Inför klimatmötet i Köpenhamn kräver u-länderna ett totalt förbud på patent på klimatvänlig teknik, hävning av befintliga patent och regler som tvingar uppfinnare att gratis få använ­da deras patentskyddade teknik. Föga förvånande har EU:s och USA:s förhandlare redan markerat att de är helt emot detta. På område efter område är kapitalismen i bästa fall en bromskloss för omställningen till mindre klimatbelas­tande teknik. De förslag och uppgörelser som möjligen kan träffas i Kö- penhamn kan inte bli annat än halvmesyrer. Med ett ekonomiskt system där det egna företagets vinst det närmaste året alltid går före hotet om en global klimatkatastrof går det inte att genomföra de tekniska lösningar som finns inom räckhåll.

Krister Ahrén

Häng med till toppmötet i Köpenhamn:
Den stora demonstrationen för klimatet äger rum på lördagen den 12 december utanför toppmötet i Köpenhamn, där världens ledare samlas.
Elevkampanjen och Rättvisepartiet Socialisterna kommer att åka ner och delta. Vill du åka med oss? Anmäl dig via telefon: 08- 605 94 02, eller via e-post: info@elevkampanjen.se eller rs@socialisterna.org


Sopgubbar i Köpenhamn tar kampen

15 november 2009

”Nog är nog” var sopgubbarnas meddelande till arbetsgivaren. 200 personer samlades den 12:e november på Kultorvet i Köpenhamn för att demonstrerar tillsammans med de strejkande och numer sparkade sopgubbarna.

IMG_1802

Runt 50 sophämtare gick ut i en 3 veckor lång strejk då man menade att företaget HSC använt krisen för att angripa löner och arbetsvillkor. Arbetsmiljön har i flera år varit katastrofal, exempelvis tvingas arbetarna att rensa behållarna med giftiga sopor utan vattenavvisande kläder. HSC ignorerar arbetsmiljölagarna och sopgubbarna tvingas bära dubbla laster av sopor på ryggen, jämfört med vad som är lagligt, för att klara av det höga tempot. Det uppskruvade tempot är ett resultat av att verksamheten lagts ut på entreprenad.

IMG_1792

Bolagets svar på fackklubben 3F:s strejk var att sparka alla de strejkande och ersätta dem med underbetald bemanningspersonal. De strejkande bestämde sig då för att blockera ingångarna till tömningsstationerna, något som till en början var framgångsrikt. Men efter några dagar gick polisen in och bröt upp blockaden, man grep flera ledande arbetare enbart för att de talat med strejkbrytarna.

IMG_1804

Soparbetarna riktar en känga mot den borgerliga regeringen som årligen skär ner på kommunernas budget och i grunden är ansvarig för attackerna. Nu uppmanar sopgubbarna till att den privatiserade kommunala verksamheten ska återtas i offentlig regi.
– Det blir inte billigare och bättre men man förstör arbetsmiljön, konstaterade en av talarna om privatiseringarna.
Återkommunaliseringen måste nu bli en viktig valfråga till de stundanden kommunvalen. På kampanjens hemsida skriver man ”ingen borgmästare från ett arbetarparti bör sätta in polisen mot strejkande arbetare, tvärtom är det arbetarpartiernas plikt att gå i täten till stöd för strejkande arbetare”, med tydliga krav mot oppositionen Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och Enhedslisten.

IMG_1811 

Soparbetarna ser stödet från allmänheten som ett villkor för att ha en chans att segra. De uppmanar nu andra fackföreningar att sluta upp i kampen då detta är en attack på alla arbetare. Polisens benägenhet att ingripa på arbetsgivarnas sida i kombination med nya repressiva lagförslag som ”lømmelpakken” kommer att innebära att det blir fritt fram för arbetsgivarna att lönedumpa och strunta i överenskomna arbetsvillkor. Om fackförenigarna inte tar kampen nu och istället accepterar att arbetare sparkas för att de vågar protestera så undergrävs allt vad fackföreningsrörelsen tillkämpat sig.

Ammar Khorshed