Moderater försöker piska upp rasistiska stämningar i Vellinge

16 november 2009

Vellingepolitikers och en grupp Hököpingebors motstånd mot ett transitboende för ensamkommande flyktingbarn har triggat igång en antirasistisk storm över hela landet.

tcacarina_291968a

Carina Larsson (M) vill "markera i flyktingfrågan"

Återigen är det Moderaterna i Skåne som eldar på de rasistiska stämningarna (läs förra numret av Offensiv).
– Kan vi stoppa det, så ska vi stoppa det, dundrade Carina Larsson (M). Hon uppger även att Vellingemoderaternas utspel är en ”markering i flyktingfrågan”. Det är tydligt hur Moderaterna i Vellinge sedan länge gjort gemensam sak med Sverigedemokraterna och driver en för SD idealisk politik i kommunen. Vellinge är nämligen en av få kommuner som vägrat att dela ansvaret med landets övriga kommuner genom att ta emot flyktingar.

larsingva_ljungman2_291972a

Lars-Ingvar Ljungman (M) skyller "utanförskapet" på flyktingbarn

Malmö har i år mottagit rekordmånga ensamkommande flyktingbarn och har tvingats att finna tillfälliga boenden i flera grannkommuner. 30 barn har inkvarterats på ett vandrarhem i Hököpinge i Vellinge kommun. Det är alltså detta som väckt reaktioner bland några av invånarna. Istället för att besvara de rasistiska argumenten som sverigedemokraten Johan Hallgrens ”varför göra Malmös problem till Vellinges problem”, så väljer alltså de i Vellinge styrande Moderaterna att stämma in i den rasistiska hetskören. Kommunalrådet Lars-Ingvar Ljungman (M) är istället kritisk mot Sveriges flyktingpolitik, ”det system som vi har för att ta emot dem som vill invandra till landet”. På Vellinge kommuns hemsida skriver han att det är flyktingarnas fel att det finns ett stort ”utanförskap”, samtidigt som han hyllar regeringens allt inhumanare flyktingpolitik.
Moderatpolitikernas allt brunare retorik är en strategi för att fiska efter sverigedemokratiska röster i de grumligaste av vatten. Man spelar på fördomarna för att försöka vinna fördelar inför valet nästa år.

Det är inte Vellinge kommun, utan staten som står för finansieringen av barnens uppehälle. Därför kan inte kritiken mot mottagandet av barnen ses som något annat än rent rasistisk.
Vellinge är en av Sveriges rikaste kommuner, mycket eftersom många förmögna som är verksamma i Malmö valt att bosätta sig och skatta i Vellinge.

Motviljan från politikerna att ta emot flyktingar har också skapat en reaktion i Vellinge. Redan för ett år sedan bildades nätverket Vellingebor för flyktingar. Initiativtagaren Ludvig Lindström skriver i SvD den 13 november att ”Vellingemoderaternas vägran att ta emot flyktingar har skapat ett inskränkt och intolerant samhälle”.

Den av politikerna uppiskade rädsla som finns bland en del Vellingebor mot flyktingar och invandrare grundar sig på okunnighet och intolerans. Problemen med kriminalitet och den senaste tidens oroligheter i förorterna är inte etniskt grundade. De beror istället helt och hållet på högerpolitiken som kontinuerligt ökar klassklyftorna i samhället. Det är arbetslöshet, bostadslöshet, nedskärningar på skolor och fritidsgårdar, som framför allt drabbar de invandrartäta stadsdelarna, som skapar problemen.

Ammar Khorshed

 

Bara 19 procent av Vellinges invånare vill stoppa transitboendet för flyktingbarn medan 63 procent inte vill stoppa boendet.
Det visar en opinonsmätning i Sydsvenska Dagbladet den 17 november. 19 procent svarade inte eller svarade vet ej.
Frågan som ställdes var ”Håller du med Vellinges kommunledning om att transitboendet för ensamkommande flyktingbarn i Hököpin ge bör stoppas?” 500 personer svarade på mätningen. Bara 11 procent av kvinnorna svarade ja.
Moderaterna fick 67 procent i Vellinge 2006, men den moderata kommunledningen har inte ens stöd av var tredje moderatväljare. Bland dem som röstar på socialdemokraterna vill bara 2 procent ha flyktingstopp.

AB SvD Sydsvenskan


Moderaterna i Skåne öppnar för samarbete med SD

12 november 2009

Skånemoderater

bekänner färg

Moderaterna i Skåne går till val på en rasistisk plattform med förslag om flyktingstopp och en öppning för samarbe­te med Sverigedemokraterna.

Anja Sonesson (M) förklarar i Sydsvenskan att Malmö inte har bostäder och jobb nog för fler flyktingar. Det är alltså flyktingarna som ska få beta­la för att Anjas högerpolitik, som äv­en Socialdemokraterna för, inte kan tillfredsställa människors behov av en lön att leva på och tak över huvudet.
Än extremare är Carl-Axel Ros­lunds (M) utspel om att regeringen måste stoppa flyktingmottagandet eftersom de flesta flyktingar kommer hit av ekonomiska skäl. Den skånska riksdagsmannen och moderaten Staffan Appelros öppnade dessutom upp för ett samarbete med Sverigedemokraterna i Skåne:
– Vi i Skåne är nog mer benägna att tala med SD än partiet på riksplanet, säger han till Sydsvenskan.
Han ser det som en plikt att ”inte hålla sig för fin” och ta chansen att regera i Malmö, även om det skulle vara med hjälp av SD.

Det ska inte ses som någon överraskning om Moderaterna efter valet gör som Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson föreslog, ”Gör upp med SD [om de kommer in] och ge partiet några politiska köttben som slöjförbud på några ställen”.
Sverigedemokraterna lär vara tacksamma vid en eventuell invit. Partiet styrs av flera före detta moderater, som t ex partiledaren Jimmie Åkesson och Sten Andersson, kommunfullmäktigeledamot för SD i Malmö.

Det borgerliga etablissemanget använder rasismen för att splittra och behålla sin makt.
Istället för att acceptera Sverigedemokraterna som ett parti bland alla andra, krävs det att en antirasistisk rörelse genom aktiv kamp marginaliserar partiet till politikens slaskhink.

Ammar Khorshed


”Sverigemoderaternas” rasistiska utspel

19 februari 2009

Moderaternas partisekterare Per Schlingmann har tidigare deklarerat att M ska ha ett ”tydligt nationalistiskt perspektiv” i EU-parlamentsvalet.

 01

Nu går Moderaterna med utvisningsminister Tobias Billström, Stockholms socialborgarråd Ulf Kristersson och riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson i spetsen ut och kräver än hårdare krav mot flyktingar och invandrare. Rätten till asyl ska ytterligare begränses, invandrare ska inte få välja var man ska bo, medborgarskap ska kunna återkallas och ”kriminella invandrare” ska utvisas. Svenskatest för medborgarskap och kontrakt om svenska värderingar.

Inte nog med att asylrätten i praktiken är avskaffad, nu vill Billström att ”medborgarskap som tilldelats på felaktiga grunder, falsk identitet, hot eller mutor ska kunna återkallas”. Förslaget är tänkt att skapa en misstänksamhet mot asylsökande som hotfulla kriminella. Är det sedan någon som tror att förslaget skulle stanna där om medborgarskap skulle kunna tas tillbaka. Redan har begränsningar för uppehållstillstånd införts i arbetskraftsinvandringen, där du får stanna så länge du har ett arbete men förlorar du arbetet blir du av med uppehållstillståndet.

Moderaternas förslag till ny invandrarpolitik stannar inte där, de har en rad rasistiska förslag som till och med får Folkpartiets tidigare flirt med Sverigedemokraternas väljare att blekna. Syftet med de nya förslagen är att skapa misstro och fördomar mot flyktingar och invandrare, en redan utsatt grupp i samhället. Med detta fiskande i de grumligaste vatten söker m stöd hos de minst medvetna skikten bland rasistiska väljare, samtidigt som de legitimerar rasismen.

”Svenska lagar ska gälla i Sverige”, heter det. Som om inte de svenska lagarna redan gäller alla. M vill ge sken av att flyktingar och invandrare inte följer svenska lagar och framställa dem som kriminella. De fortsätter sedan med att ”fler utländska medborgare som begår brott måste utvisas”, bilden av invandraren som kriminell vill de cementera in i folks medvetande.

Ytterligare attacker på flyktingar följer: ”det duger inte att de som får avslag på sin asylansökan ska stanna kvar i landet”. Men problemet som asylsökande möter är att de med risk för sina liv inte kan återvända. Regeringen har ju beslutat att inget krig råder i Irak och Afghanistan trots dagligt dödande och självmordsattacker. Till Iran utvisas homosexuella som riskerar hängning med ord som ”du behöver inte visa att du är homosexuell”. Barnfamiljer splittras då föräldrar utvisas till olika länder osv.

Moderaterna försöker sedan skylla rasistiska partiers och nazistiska organisationers framgångar på flyktingar och invandrare. ”Vi har fördömt de invandrarfientliga men sällan gett seriösa svar på rimliga frågor om vad som kan följa i invandringens spår”. Vad är det som kan följa? Med luddiga formuleringar vill de ge sken av att det är invandringen som skapar problem, inte växande klassklyftor. När sanningen är den att det är högerpolitikens härjningar med arbetslöshet, bostadsbrist osv som skapar problem. Moderaterna försöker rikta uppmärksamheten med missnöjet med regeringens politik åt ett annat håll. Medan borgarnas politik har försvagat ställningen för arbetare och låginkomsttagare på arbetsmarknaden, inte är beredda att rädda jobben i industrin, varslar anställda i offentlig sektor och dragit in hjälp till arbetslösa så heter det för dem att ”många invandrare blir år efter år helt beroende av bidrag”. Som om det är ett val man gör, att ständigt leva på marginalen. Problemet är ju att det finns för få jobb att söka och rasismen på arbetsmarknaden.

”I Bergsjön och Angered har nära sex av tio socialbidrag”. Ja det är skrämmande, inte minst för dem som tvingas leva i den situationen, men det är lika lite valt som att dessa områden också drabbas hårdast av regeringens nedskärningar. Befolkningen i förorten har inte heller valt nedlagda vårdcentraler, skolor och ungdomsgårdar, men så ser den borgerliga politikens verklighet ut.

Attackerna på förorten fortsätter sedan. ”Skyldigheter gäller vare sig man gillar dem eller inte” och det står över ”tycke och smak, familj, släkt, grupp eller klan” och återigen ”i Sverige gäller svensk lag” fortsätter sedan med ”det räcker inte med ytliga hyllningar till alla spännande kulturer vi får möta – i stadsdelar många aldrig ens besöker”. Vilka kulturer är det han talar om, för oss som bor i förorten kommer vi sällan i kontakt med den fuskarkultur som finns i Rosenbad och på Östermalm. Det är överklassen som lever i en annan kultur än arbetare och låginkomsttagare i förorter och arbetarområden. Få svenskar känner nog tillhörighet med den kultur som förespråkas av kristdemokraterna med abortmotstånd och kvinnan tillbaka till spisen-politik. De flesta har nog inte samma syn på värdegrund som moderaterna och deras gelikar. Det är nog få som har gemensamma värderingar som högeralliansen och deras baklängespolitik som vill rulla tillbaka rättigheter 100 år tillbaka i tiden. De ”få” som ”besöker” förorten är politikerna själva som lever i en skyddad tillvaro långt från vanligt folk som de föraktar.

Utvisningsministern och hans sverigemoderater vill göra ytterligare inskränkningar i asylrätten genom att försöka anpassa den redan begränsade asylpolitiken till ett ”europeiskt asylsystem … som delar på ansvaret”. ”Det är inte rimligt att några svenska kommumer under perioder tagit emot fler irakier än hela USA”, men det säger ju snarare mer om USA än det gör om Sverige. Svenska regeringen hyllar USA:s krig och ockupation, sänder soldater och stridsvagnar till Afghanistan men vill inte ge hjälp åt dem som tvingas fly.

I konkreta förslag säger moderaterna ”den som fått avslag ska lämna landet” det vill säga hårdare tag mot gömda flyktingar och papperslösa som i rädsla för sitt liv håller sig undan myndigheter. ”Den som fått nej ska hjälpas att återvända hem”. Denna ”hjälp” betyder tvångsavvisning med polisvåld som vi såg i den massutvisning som skedde för två veckor sedan i Göteborg.

Moderaterna avslutar med: ”Ett samhälle som inte står upp för sina egna ideal kommer inte att klara av ett berikande möte med andra”. Rättvisepartiet Socialisterna kan konstatera att vi inte har några gemensamma ideal med moderaterna och deras vänner som orsakat den globala kapitalistiska krisen. M försöker nu vända bort blickarna och diskussionerna från den kapitalistiska krisen till att istället handla om flyktingar och invandrare. RS kommer att agera för att samla Asylrörelsen och den antirasistiska rörelsen i kamp mot moderata utvisningspolitiker, sverigedemokrater och andra rasistiska krafter. Inskränkt nationalism är ett hot mot alla arbetare och ungdomar.

Kristofer Lundberg