”Tickande bomber i samhället”

02 februari 2010

Integrationsministerns hets mot muslimer

Integrationsminister Nyamko Sabuni fortsätter sin jakt ef­ter ”våldsbejakande islamister”. I ett utspel säger hon sig vilja ta krafttag mot en helt grundlöst påstådd växande extremism i Sverige.

För knappt ett år sedan beställde regeringen, med integrationsministern i spetsen, en medioker ovetenskaplig rapport där man varnade för en ök­ande politisk och religiös radikalisering i förorterna. Nyamko Sabuni sä- ger sig nu vilja hjälpa avhoppade islamister genom att införa ett stöd likt det som avhoppade nynazister sedan tidigare fått, eftersom vi annars har ”tickande bomber i samhället”.
Sabunis symbolpolitik är en des­perat handling i ett läge där alliansens väljarstöd dalar. Strategin är tydlig, när mantrat om ”arbetslinjen” ekar allt tommare krävs nya metoder för att fiska röster. I takt med en groende islamofobi bland vissa grupper i samhället försöker Folkpartiet spela ut det rasistiska kortet och locka till sig väljare, främst från Sverigedemokraterna.

Även om Sabuni precis som Sverigedemokraterna talar om att hon har ett ansvar att inte hålla sig ”politiskt korrekt” och avfärdar risken för att sprida fördomar med att hon ”måste blotta problemet”, får hennes retorik självklart effekter i samhället. När fördomarna mot muslimer späs på ytterligare från politikereliten, riskerar väljaropinionen att vandra ytter­ligare åt det främlingsfientliga hållet. Den politiska debatten riskerar att bli allt mer lik den i Danmark, där massmediernas politiska rapportering domineras av hets mot muslimer, något som de politiska partierna inte är sena att försöka utnyttja. Till och med Vänsterpartiets danska systerparti Socialistisk Folkeparti talar om att försv­ara ”de danska värderingarna”.

Förutom i ett röstfiskande syfte försöker högerpolitikerna bryta fokus från sin politik som ökat klassklyftor­na till nya rekordnivåer och ställt tiotusentals fler utan arbete. Även om is- lamistisk fundamentalism är reaktionär, är den absolut inte något av de stora problemen i dagens Sverige.
De brännande politiska frågorna gäller istället högerregeringens extre­ma nyliberala attacker mot arbetar­klassen. Försämringar i form av pri- vatiseringar och nedskärningar i den offentliga servicen, försämrad sjuk- och arbetslöshetsförsäkring och straffbeskattning av pensionärerna är ämnen som Sabuni och hennes vänner i regeringen gärna undviker att prata om, istället försöker man hitta en pseudoproblematik för att missle­da den politiska debatten.

Ammar Khorshed


Regeringen står bakom islamofobisk rapport

03 februari 2009

Regeringen använder sig av ovetenskaplig forskning för att spä på islamofobin i samhället. Man vill slå ett slag mot den politiska radikaliseringen i förorterna och samtidigt vända uppmärksamheten bort från de verkliga problemen.

I en rapport från Försvarshögskolans Centrum för Asymmetriska hot och Terrorismstudier (CATS), beställd av regeringen, varnar Magnus Ranstorp om att en ökande religiös och politisk radikalisering hotar vårt samhälle. De externa faktorerna som skapar problemet är enligt rapporten att verkliga eller uppdiktade globala orättvisor ”utan filter” visas i media och påverkar ungdomar starkt samt att kulturkrockarna inte kan hanteras på skolorna.

Magnus Ranstorps lösning på problemet är ökad samverkan mellan polisen och SÄPO samt att polisen ska utbildas för att bättre känna igen tecken på islamistisk radikalisering som exempelvis ökad skäggväxt, utlandsresor med ”diffusa syften” och utövandet av fysiskt krävande idrottsaktiviteter exempelvis kampsporter. Dessutom uppmanas noggranna kontroller av alla kulturföreningar i Malmö och man är även inne på moderaternas spår om tydligare nyamko_sabuni_hogupplinformation för nyanlända invandrare om hur svenska lagar och värderingar fungerar.

Rapport har sågats av tre forskare vid Lunds universitet, som anser att rapporten har sådana brister att den hade underkänts vid ett uppsatsseminarium på grundnivå. Källmaterialet har förstörts vilket gör rapporten omöjligt att granska för utomstående. Förstörelsen av källmaterialet har nu även polisanmälts. Integrationsminister Nyamko Sabuni, som mottog den mediokra rapporten i förra veckan, väljer trots allt att försvara den och fortsätter samtidigt sina beskyllningar mot rosengårdsborna.

polis-rosengard
Ranstorps varnar för
att religiösa fundamentalister agerar åsiktskontrollanter och uppmanar invandrare i förorterna till isolering från det svenska samhället. Vem som i själva verket har intresse i att förhindra att avvikande åsikter kommer till uttryck och som avgränsar de utarmade förorterna från övriga samhället är däremot tydligt. När diskriminerade människor utan arbete och social trygghet protesterar så sänder myndigheterna kravallpolisen istället för att satsa resurser på att lösa de verkliga problemen.

Nu krävs kamp för en massiv upprustning av förorterna. Omedelbara renoveringar av utarmade bostäder samt nybyggen av fler billiga hyresbostäder för att motverka trångboddheten. Dessutom krävs en riktig jobbpolitik för en bättre integration, med stora satsningar för fler tjänster främst inom offentlig sektor.

Ammar Khorshed

SvD