This is what democracy looks like.

22 november 2011

Jag vill vara väldigt tydlig i att uppmana de egyptiska myndigheterna att låta bli att använda våld mot fredliga demonstranter. Det egyptiska folket har rättigheter som är universiella. Det inbegriper mötes- och föreningsfrihet, yttrandefrihet och friheten att bestämma över sitt eget öde. Och USA kommer att stå upp för dem överallt. – Barack Obama, 28:e januari 2011.

Samtidigt som revolutionen i Egypten fått ny fart så fortsätter USA att bemöta Occupy-demonstranterna på hemmaplan med inskränkningar i mötesfriheten och polisvåld. Läs hela inlägget här »