Demonstration för ett fritt Gaza

18 januari 2010

Det är nu drygt ett år sedan Israel utförde sitt 22 dagar långa terrorkrig mot Gaza, som tog livet av runt 1500 palestinier. I lördags demonstrerade uppemot 500 personer i Malmö för att påminna om att Gaza är belägrat och befolkningen svälts ut, även om de israeliska bomberna inte haglar idag.

Kampen mot Israels krig och förtryck engagerade många och samlade under förra vintern 10 000-tals demonstranter varje helg runtom i Sverige. Motståndet och opinionen mot Israels övergrepp har länge varit otroligt starkt, samtidigt som politiker runtom i väst inte lyfter ett finger för att stoppa Israels krigspolitik.

Det var Nätverket mot Israels krig och ockupation som arrangerade fackeltåget genom centrala Malmö, på årsdagen av bombningarna av Al-Fakhuraskolan där fler än tusen civila hade sökt skydd. Flera tal hölls, bland annat av representanter för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Samtidigt som vissa politikers motstånd mot Israels imperialistiska krig och ockupation är välkommet, så är det viktigt att inte köpa alla fina ord om fred. Det var en samstämmig riksdag som 2002 röstade för ett svenskt deltagande i en annan ockupation under Nato-flagg, den av Afghanistan. Senare gjorde Socialdemokraterna gemensam sak med högeralliansen och röstade för ett svenskt trupputökande i landet. De svenska trupperna understödjer den amerikanska ockupationen som i sin tur stödjer sig på den kvinnoförtryckande, korrupta och valfuskande Karzai-regimen.

Det stora glappet mellan vad som sägs i ord och den verkliga krigspolitiken som förs visar på de etablerade partiernas totala hyckleri. Oppositionspartiernas dubbelmoral är ännu ett tecken som tydliggör behovet av ett nytt kämpande arbetarparti som konsekvent säger nej till och bekämpar imperialismens blodiga krig och ockupationer.

Ammar Khorshed

Sydsvenskan


Möte: Arbetarklassens svar på jobbkrisen

22 februari 2009

Rättvisepartiet Socialisterna Malmö/Lund:s veckomöte kommer att handla om hur krisen under de senaste månaderna spridit sig från banksektorn till jobbsektorn. Massiva uppsägningar har redan gjorts i industrin vilket fortsätter med krisen i SAAB. Varslen har nu börjat hagla över offentlig sektor. Storföretag och kapitalister lastar föga förvånande över krisen på arbetare  och ungdomar. Politkerna och facket är fortsatt passiva och försöker snarare motarbeta än stötta kampen för att rädda jobben.

o-vik
Man ur huse för vården i Örnsköldsvik.

PD*26573395
Miljontals arbetare och ungdomar i generalstrejk i Frankrike.

Hur ser motståndet ut från arbetarklassen?
Soparbetarnas ”vilda strejk” i Stockholm, rekordstor vårddemonstration i Örnsköldsvik, fabriksockupation på Irland, byggarbetarstrejk i England och massiva generalstrejker och protester i Grekland, Island och inte minst Frankrike är några exempel på att arbetare och ungdomar är villiga att ta kampen och att det ofta lönar sig.

Kom gärna för att lyssna och diskutera. Mötet är som vanligt på måndag kl 18.00 på Porfessorsgatan 12 i Malmö.

Välkommen!


Lund: Frige Husockupanterna!

27 januari 2009

Natten till den 13 oktober tog sig en grupp ungdomar in i, och ockuperade, en övergiven kommunägd villa i Lund. Kommunpolitikerna har i fle­ra år ignorerat de ungas krav på billiga bostäder och mån­ga har därför tvingats betala ockerhyror för andrahandskontrakt eller bo på vandrarhem.

Kommunen har låtit bli att bygga billiga bostäder och istället satsat på bostadsrätter och ombildningar och valt att bortse ifrån de behov och ekonomiska resurser studenterna har. Ockupationen av villan gjordes dels i protest mot bostadspolitiken, men var även en direkt lösning på den hemlöshet bostadspolitiken försatt dem i. Den genomfördes helt fredligt och mötte stöd från övriga lundabor.

Kommunen kallade efter några dagar till ett möte med ockupanterna där man meddelade att ingen vräkning var aktuell och att huset inte skulle rivas på åtminstone tre år. Men man uppmanade samtidigt ockupanterna att ge sig av frivilligt. Två veckor senare, tisdagen den 4 november, kom slaget. En polisstyrka på minst 50 poliser, polishundar och piketstyrkor, tog sig in i villan. Man tömde den och grep sex personer misstänkta för grovt olaga intrång. Det var den största polisinsatsen i Lund på flera år. Strax efteråt revs villan. Samma kväll slöt 250 personer upp i en demonstration mot polisens och kommunens agerande, och senare på kvällen ockuperades två nya fastigheter. Dagen efter ingrep polisen även mot detta. I insatsen för att tömma den fastighet som inte redan var utrymd och i den protestdemonstration som följde greps 9 personer. Poliser­na slog och sparkade demonstranter och ockupanter och släppte lös polis­hundar. En socialdemokratisk representant i kommunens vård- och omsorgsnämnd har polisanmält polisen efter att ha blivit misshandlad av en maskerad polis. På fredagen genomförde studenter en stödockupation.

På lördagen den 8 november hölls en ny demonstration till stöd för ockupationerna och för byggandet av billiga hyresrätter i Lund. Här deltog 300 personer som efter samling på torget tågade genom Lund under parollerna ”Bostad åt alla” och ”Studera, organisera, ockupera”.

Politikerna i Lund har visat att de inte är intresserade av att invånarna har någonstans att bo. Deras intresse ligger i spekulationer och vinster för fastighetsägare, inte vanligt folks rättigheter. Medborgare blir inte hörda och när någon tar saken i egna händer tar man till polisinsatser och brottsrubriceringar istället för en ny bostads­politik. Lägg ner åtalet mot ockupanterna och sätt igång med byggandet av hyresrätter!

Sara Magnusson