”Stenkastning gagnar inte kampen”

10 oktober 2009

Sydsvenskan har tidigare varit flitiga med att driva politiska kampanjer mot vänstern, inte minst i samband med lyckade aktioner som Ockupationsfestivalen och Romano Trajo. Även det senaste artikeltemat om den ”den militanta vänstern” har följt i samma spår, med rubriker som ”De autonomas våld kostade 58 miljoner”, ”Aktionerna den senaste tiden har splittrat vänstern” och ”Extrem hotvåg i Lund”. Men den stora skillnanden är att aktivisterna den här gången själva fått uttala sig om sina aktioner, organisationer och sin politik.

RS Malmö/Lund:s medlem Ammar Khorshed blev intervjuad i samband med artikeltemat. Även om Rättvisepartiet Socialisterna inte tillhör den autonoma rörelsen, så är det ändå viktigt att ta chansen att offentligt delta i en konstruktiv diskussion, som i framtiden kan leda till ett enande av arbetarrörelsen och alla dess aktivistfraktioner.

Läs intervjun här.

Något som inte framkom i intervjun gällande anledningen till det våld som i vissa fall förekommer från aktivisthåll, är att det till stor del beror på den akuta bristen på politisk ledning. I takt med de traditionella arbetarorganisationernas, Socialdemokraternas och Vänsterpartiets högervridning, och fackföreningsrörelsens totala reträtt och tillbakagång så har det uppstått ett politiskt vakuum för arbetare och ungdomar. Det är tack vare detta vakuum som förvirrade politiska inriktiningar (som i vissa fall använder ogenomtänkta metoder) växer fram och vinner stöd, och i slutändan tyvärr ofta leder in i en återvändsgränd.
Lösningen är att det nu måste byggas en verklig opposition inom fackföreningarna för att återerörvra dem till att bli arbetarnas demokratiska och kämpande organisationer igen. Parallellt måste ett verkligt politiskt arbetaralternativ bildas, för att ta ledningen i kampen och på allvar utmana borgerligheten och den för arbetarklassen katastrofala högerpolitiken.