Partiföreningsmöte: Stoppa rasismen

22 mars 2009

Finanskrisen slår med full kraft mot väfärden, jobbslakten har nu även spridits till den offentliga sektorn. Allt fler blir arbetslösa, får gå med på lönesänkningar eller får sänkt sjuk- eller arbetslöshetsersättning. Missnöjet är stort bland massorna, vilket å ena sidan öppnar nya möjligheter för socialistiska idéer att sprida sig, men även innebär en ökad rasism i samhället. Detta inte minst när etablerade partier och mynigheter visar upp en allt mer rasistisk och främlingsfientlig profil. Samtidigt ser vi hur nazistvåldet ökar då nazistgrupperna fått ökat själförtroende i i takt med att Sverigedemokraterna vinner stöd i opinionsundersökningarna och på så sätt legitimerar rasismen i samhället.

Rasismen och nazismen kan inte tigas ihjäl, utan måste aktivt bekämpas av de breda massorna. Rasismen måste bekämpas på alla fronter, både på arbetsplatser och skolor och på våra gator och torg. Varför är den antirasistiska kampen så vital för klasskampen? Hur för vi den antirasistiska kampen framåt? Vilka metoder kan och bör vi använda?

Delta gärna på mötet, ställ frågor och diskutera. Ring: 070-326 65 94.