Urspårning

28 april 2009

Onsdagen den 29 april.

ArbetarInitiativet agerar mot privatiseringen av järnvägstrafiken
inne på och utanför järnvägsstationer runt om i landet.
Förvänta er torgmöten och andra upptåg, så som det väldigt folkliga tåget Folkets Järnväg.

Stockholm, Göteborg, Malmö kl 16:15 vid centralstationerna
Uppsala kl 08:40
Luleå kl 11.40
Eskilstuna kl 05:15 och 06:15
Umeå kl 21.00

ArbetarInitiativet  anser att infrastrukturminister Åsa Torstenssons förslag att avreglera persontrafiken i hela Sverige är totalt vansinne. Resultatet av att konkurrerande och vinstjagande järnvägsbolag släpps lösa blir dyrare och ännu krångliga biljettsystem, sämre underhåll och större risk för olyckor. Personalens arbetsvillkor försämras och långsiktiga investeringar skrotas.

  • Återställ SJ som hela folkets järnväg!
  • Nej till privatiseringskaos på järnvägarna!
  • För utbyggd offentlig klimatvänlig kollektivtrafik!

Järnvägens framtid är ytterst en fråga om en fungerande regionalpolitik och om hela Sverige ska tillåtas leva.
Statens Järnvägar har under ett antal år förts till sammanbrott och ett kaos utan motstycke, med uppstyckning, bolagisering och utförsäljning. Konsekvensen av detta har blivit förseningar, fler byten, krångligare biljettsystem och eftersatt underhåll. Av det som en gång kallades hela folkets järnväg har blivit en lekstuga för diverse entreprenörer.
Som om detta inte vore nog går nu infrastrukturminister Åsa Torstensson ett steg längre och föreslår en total avreglering av hela persontrafiken i Sverige. Seko kallar Åsa Torstenssons förslag med rätta för ”tokkonkurrens” och Sekos ordförande Janne Rudén konstaterar att ”när fler internationella aktörer tar sig in på den svenska järnvägen tappar vi både kontroll och inflytande över våra gemensamma investeringar”.

Vad Sverige behöver, menar vi i ArbetarInitiativet, är en helt annan järnvägspolitik, en politik som blir ett led i en koldioxidfri och social trafikpolitik, som bland annat kan ersätta en stor del av inrikesflyget och långväga biltrafik. Med andra ord:

  • En krisplan för demokratisk och snabb klimatomställning av hela transportsektorn med koldioxidfria fordon, kraftigt utbyggt järnvägsnät och snabbtåg.
  • Utbyggd och fri kollektivtrafik.

Hela Sverige måste leva.
Återställ SJ som Hela folkets järnväg. Detta kräver offentligt ägande och demokratisk kontroll.
ArbetarInitiativet kommer onsdagen 29 april att genomföra en nationell landsomfattande protest mot dagens järnvägspolitik.


ArbetarInitiativet: Mot avregleringen av tågtrafiken

08 april 2009

Förslaget om fri konkurrens på samma trånga och redan idag överbelastade spår är mer extremt nyliberalt än vad som existerar någon annanstans i världen, inklusive England.

Att det kan läggas fram idag är ett sorgligt besked om den obefintliga förmågan till motstånd från de etablerade s k oppositionspartierna och fackföreningsrörelsens ledning mot nyliberala excesser, ens nu under det ideologiska sammanbrottet för dessa idéer.

SJ har utan fackligt och politiskt motstånd förts till sammanbrottets rand av den uppstyckning, bolagisering och utförsäljning som redan har skett av alla tidigare verksamheter, inklusive järnvägsstationer, lok, vagnar, städning, dataenhet och underhåll.

Konsekvensen är förseningar, fler by­ten, krångliga biljettsystem och eftersatt underhåll. Fri konkurrens på spåret kan inne­bära ett dödligt slag mot järnvägstrafiken med nedlagda regiontåg, dyrare priser, sämre säkerhet och service.

ArbetarInitiativet kommer att genomföra en riksomfattande protestdag mot den föreslagna avregleringen genom samtidiga protestmöten vid järnvägsstationer i hela landet. ArbetarInititivet kräver en helt annan järnvägspolitik som ett led i en koldioxidfri och social trafikpolitik, som bland annat kan ersätta en stor del av inrikesflyget och långväga biltrafik med:
En krisplan för demokratisk och snabb klimatomställning av hela tran­sportsektorn med koldioxidfria fordon, kraftigt utbyggt järnvägsnät och snabbtåg.
Utbyggd och fri kollektivtrafik.