”24 den 25:e!” Sjuksköterskor demonstrerade för högre lön.

26 april 2012

Den 24 april kom upproret för högre ingångslöner för sjuksköterskor till Skåne. Drygt 400 personer, varav de flesta sjuksköterskestudenter, samlades på Stortorget för att stödja kravet på en minimilön på 24 000 kronor för sjuksköterskor. Då tal var avklarade och manifestationen var tänkt att sluta togs ett spontant initiativ att gemensamt demonstrera upp till sjukhuset. I rask takt och i ökande antal marscherade demonstranterna upp till Universitetssjukhuset. Från flera fönster syntes så väl sjuksköterskor som patienter som ropade glada tillrop och gjorde tummen upp.

I dagsläget ligger ingångslönerna för nyutexaminerade sjuksköterskor runt 21 000 kronor, än värre är att löneutveckling i det närmaste är obefintlig. Svaret från universitetssjukhuset i Skåne är enormt provocerande. På grund av studenternas vägran att acceptera löner under 24 000 saknas 125 sköterskor inför sommaren. Istället för att bevilja sjuksköterskor en löneökning har de anlitat ett bemanningsföretag som fungerar som strejkbrytare. Bemanningsföretaget får tre miljoner, ironiskt nog blir tremiljoner dividerat med 125 exakt 24 000.
Arbetsgivarsidan hävdar att det finns en påse med pengar att ta av, ifall ingångslönen höjs till 24 000 skulle det gå ut över mer erfarna sjuksköterskor och andra yrkeskategorier inom vården. I själva verket skulle en seger i frågan ge Vårdförbundet ett lysande utgångsläge att vinna rejäla löneökningar. Pengar verkar också finnas för att betala stafettläkare som dränerar landstingens budgetar med månadslöner för ospecialiserade läkare på 100 000 kronor.
Det är viktigt att koppla frågan om högre löner till kampen mot nedskärningarna inom vården. Till hösten planerar den borgerliga fyrklövern plus miljöpartiet att skära ned ytterligare nästan en halv miljard kronor, detta kommer att drabba undersköterskor och sjuksköterskor värst. Även färdiga sjuksköterskor och undersköterskor borde delta i kampen för högre löner, dels för att höja även deras löner men också för att med strejkvapnet ge större tyngd åt rörelsen. Löneklyftorna inom vården, som är en av de mest hierarkiska arbetsplatserna i samhället, måste också kritiseras.

/Sten Axelson Fisk

Artikel i Sydsvenskan.
Artikel i Skånskan.

Inte under 24 000 – manifestation idag tisdag på Stortorget i Lund!

24 april 2012

I eftermiddag kl. 17 anordnar sjuksköterskestudenter i från Malmö och Lund en demonstration som en del av Sjuksköterskeupproret som kräver höjda ingångslöner för nyutexaminerade sjuksköterskor.

Samma dag som demonstrationen kan vi läsa i Sydsvenskan hur Region Skåne anlitat ett rekryteringsföretag som kommer att få 25 000 kr för varje sjuksköterska de lyckas rekrytera för att täcka upp för de systrar som anslutit sig till upproret och vägrar ta sommarvikariat till en lön som på inget sätt motsvarar den utbildning de har och den samhällsnytta som deras arbete innebär.

Rättvisepartiet Socialisterna Malmö/Lund stödjer Sjuksköterskeupproret fullt ut och uppmanar alla att dyka upp på Stortorget i Lund idag kl. 17 för att visa på det stora stöd som finns för kampen  för en dräglig lön.

RS/Offensiv står för:

  • Fullt stöd till sjuksköterskeuppropet och kravet på 24 000 kr i ingångslön.
  • Bygg en kampanj i media och på gatorna för att sätta press och lägga ansvaret på nedskärningspolitiker i kommun och lands­ting.
  • För en solidaritetskam­panj: Andra vårdanställda och lågavlönade behöver ge sitt stöd. En seger för sjuksköterskorna kommer att vara en seger för alla.
  • Enad kamp för högre ­löner för alla vårdanställa. Nej till splittringsförsök med hjälp av individuella löner.
  • Rusta upp vård och omsorg. Riv upp privatiseringarn. Högre löner och höjd bemanning. Ta från riskkapitalbolag i vården, vinster, aktieutdelningar och från skattesänkningar för de rika.
  • Förstatliga stora företag och banker. För en fördelning av resurser och socialistisk planering av vård och annan verksamhet efter behov.

Demonstrationen på facebook.
Artikel i Offensiv om upproret.