”24 den 25:e!” Sjuksköterskor demonstrerade för högre lön.

26 april 2012

Den 24 april kom upproret för högre ingångslöner för sjuksköterskor till Skåne. Drygt 400 personer, varav de flesta sjuksköterskestudenter, samlades på Stortorget för att stödja kravet på en minimilön på 24 000 kronor för sjuksköterskor. Då tal var avklarade och manifestationen var tänkt att sluta togs ett spontant initiativ att gemensamt demonstrera upp till sjukhuset. I rask takt och i ökande antal marscherade demonstranterna upp till Universitetssjukhuset. Från flera fönster syntes så väl sjuksköterskor som patienter som ropade glada tillrop och gjorde tummen upp.

I dagsläget ligger ingångslönerna för nyutexaminerade sjuksköterskor runt 21 000 kronor, än värre är att löneutveckling i det närmaste är obefintlig. Svaret från universitetssjukhuset i Skåne är enormt provocerande. På grund av studenternas vägran att acceptera löner under 24 000 saknas 125 sköterskor inför sommaren. Istället för att bevilja sjuksköterskor en löneökning har de anlitat ett bemanningsföretag som fungerar som strejkbrytare. Bemanningsföretaget får tre miljoner, ironiskt nog blir tremiljoner dividerat med 125 exakt 24 000.
Arbetsgivarsidan hävdar att det finns en påse med pengar att ta av, ifall ingångslönen höjs till 24 000 skulle det gå ut över mer erfarna sjuksköterskor och andra yrkeskategorier inom vården. I själva verket skulle en seger i frågan ge Vårdförbundet ett lysande utgångsläge att vinna rejäla löneökningar. Pengar verkar också finnas för att betala stafettläkare som dränerar landstingens budgetar med månadslöner för ospecialiserade läkare på 100 000 kronor.
Det är viktigt att koppla frågan om högre löner till kampen mot nedskärningarna inom vården. Till hösten planerar den borgerliga fyrklövern plus miljöpartiet att skära ned ytterligare nästan en halv miljard kronor, detta kommer att drabba undersköterskor och sjuksköterskor värst. Även färdiga sjuksköterskor och undersköterskor borde delta i kampen för högre löner, dels för att höja även deras löner men också för att med strejkvapnet ge större tyngd åt rörelsen. Löneklyftorna inom vården, som är en av de mest hierarkiska arbetsplatserna i samhället, måste också kritiseras.

/Sten Axelson Fisk

Artikel i Sydsvenskan.
Artikel i Skånskan.