Protester mot SD

12 september 2009
Det var ett 60 tal personer som demonstrerade mot rasistiska högerpartiet sverigedemokraternas möte i Malmö, om islam. Demonstrationen hade uppmanats av Rättvisepartiet Socialisterna och Aktion mot deportation men också andra grupper deltog i manifestationen.

IMG_1335

En grupp hade klätt ut sig till clowner för att beskriva sd som de politiska clowner som de är, detta var ett roligt inslag men det är viktigt att den antirasistiska kampen inte själv blir en cirkus. Vad som krävs är ett massmotstånd mot rasism och högerpolitik.
Sd är ett större hot än att vi bara ska beskriva dem som tramsiga eller clowner. Redan har deras rasism påverkat svensk politik och många av de etablerade partierna har gjort sd:s frågor till sina.
Sd försöker att bygga sin rasism runt islamofobi. Mötet i Malmö var ett antimuslimskt möte som byggdes upp med att sprida fördomar om islam och muslimer. Genom att attackera muslimer och beskriva dem som farliga försöker de vinna stöd. Mot detta behövs det att vi kämpar tillsammans mot den rasism och högerpolitik som sd representerar.
IMG_1328

– Muslimer är odemokratiska, säger Kent Ekeroth sd Malmö. ”Demokraten” Kent Ekeroth har liknat invandring med ett hiv-virus.

Genom att sprida rökridåer om sin egen demokratisyn så försöker de komma undan kritiken mot det egna partiet. Som om sd, som vuxit fram ur den nazistiska BSS-rörelsen och än idag har kommunrepresentanter som ger ekonomiskt stöd till nazistiska våldssekter, skulle vara demokratiska.

Viljan att bekämpa sd finns på arbetsplatser, skolor och i bostadsområden, det kan vi se i och med att de möter allt fler protester var än de dyker upp.
RS Malmö/Lund
Sydsvenskan
Sydsvenskan

Inga rasister på våra gator – Stoppa Sverigedemokraterna

05 september 2009

Med ett år kvar till valet står Sverigedemokraterna farligt nära en riksdagsplats. Sverigedemokraterna är ett rasistiskt populistparti som spelar på väljarnas missnöje med etablissemangets nedmontering av välfärden och regeringens näst intill obefintliga krispolitik. Sd sitter i hälften av Sveriges kommuner och i Skånes alla kommuner, där röstar man näst intill uteslutande för borgarnas budgetförslag. Man har själva sällan kommit med seriösa politiska förslag.

Sverigedemokraterna är ett högerparti med en rasistisk politik. Som en del av försöket att göra partiet rumsrent har man i sin propaganda bytt ut det traditionella begreppet ras mot det mjukare kultur, allt för att försöka tvätta bort rasiststämpeln. För övrigt är retoriken densamma som i slutet av 1980-talet, då man bildade partiet ur nazistiska Bevara Sverige Svenskt.

Den största faran är kanske inte att Sverigedemokraterna kommer in i Riksdagen, utan att deras politik gör det. Det har vi set tydliga tendenser på de senaste åren med förslag om skärpta krav på invandrare från både socialdemokrater och högerblocket, utan att man presentera reella förslag på lösningar av de sociala problem som existerar i samhället. Istället för att bekämpa rasismen har etablissemanget valt att själva knuffa den politiska debatten åt det bruna hållet. Ett lokalt exempel är Anja Sonesson (M) i Malmö, som lagt förslag om indragna bidrag för invandrare som väljer att bo kvar i invandrartäta områden om de saknar jobb. Samtidigt enades hennes parti på riksplanet om en brutalare attityd mot invandrare genom att förslå möjligheter att dra in medborgarskap och det omtalade ”svenskkontrakten” i sann Sverigedemokratisk anda.  Kontrakten förbinder invandrare att respektera och följa ”svensk kultur” och ”svenska värderingar”.

Rättvisepartiet Socialisterna menar att det krävs en massiv antirasistisk mobilisering mot all rasism och nazism. Som en del av uppbygget av en sådan kamprörelse krävs konkreta handlingar, på gator och torg, i bostadsområden, på arbetsplatser och i skolor, som inte bara talar om att stoppa rasister och nazister utan även verkställer det i praktiken. Samtidigt måste en sådan rörelse kämpa för att dra bort mattan under rasisternas fötter; kämpa för en upprustning av förorterna, för billiga bostäder och jobb med en lön att leva på för alla!

 

På söndagen den 6:e september planerar Sverigedemokraterna att hålla ett seminarium om ”islamisering” i Malmö. Kom och protestera!

Samling utanför Kockums Fritid i Malmö kl 13.00.


S(y)d-svenskan ger Sverigedemokraterna propagandautrymme

27 april 2009

Söndagens nummer av Sydsvenskan ägnar två uppslag åt det rasistiska partiet Sverigedemokraterna. Partiet framställs i reportaget som ett seriöst parti med ”en radikalt annorlunda vision om vilket samhälle de vill se”, ”det handlar inte bara om färre invandrare”. SD får även hjälp på traven av Regionrådet Jerker Swanstein (M). ”Han tror väljarna i så fall får se ett proffsigt väl genomtänkt populistiskt riksdagsparti” skriver Sydsvenskan om Swansteins prognos om valframgångar för sd i nästa års riksdagsval. Vidare fortsätter Sydsvenskan att framställa SD:s regionledamot Björn Söder som en motsvarighet till Moderaternas och Socialdemokraternas partisekreterare Per Schlingmann respektive Ibrahim Baylan.

En stor del av reportaget handlar om ledande Sverigedemokraternas berättelser om sitt idealsamhälle, något som likväl hade kunnat läsas i Sd:s partitidning istället för i Sydsvenskan. ”0,5 procent invandrare och en nationell stolthet som vi bra kan drömma om i Sverige”, citerar Sydsvenskan Mattias Karlsson sin beskrivning av Färöarna.

Förvisso tar reportaget upp radioprogrammet Kalibers ”avslöjanden” om rasismen som frodas inom partiet (Offensiv nr. 846), och sverigedemokraters utspel mot homosexualitet och mot Pridefestivalen. Reportagets betoning ligger dock på att framställa Sverigedemokraterna som ett professionellt och seriöst parti i rollen som ett offer för våldsattacker från ”vänsterextremister”, beskyllningar för rasism och att de befinner sig i ett ”politiskt utanförskap”.

Moderaten Jerker Swanstein befarar att, trots SD:s minimala inflytande i Region Skåne, det finns en risk för att den politiska debatten på riksplanet flyttas till en mer ”invandringskritisk” och nationalistisk riktning. Tydligt är att Swanstein liksom andra borgerliga politiker och massmedia undviker att benämna SD som ett rasistiskt parti, ett sätt att framställa partiet som rumsrent.

Artikeln avslutas med att belysa Moderaternas och Socialdemokraternas rasistiska utspel på senare tid om möjligheten att återkalla medborgarskap för invandrare (Offensiv nr. 839) respektive om hårdare krav på asylsökande. Trots att Sverigedemokraterna idag saknar representeras i riksdagen så representeras delar av deras politik där.

I tider av social oro och välfärdskris så kan vi som socialister inte förvänta oss något annat av en borgerlig tidning som Sydsvenskan än en skönmålning av rasism och nationalism till försvar för direktörernas och kapitalisternas system. Vårt svar är kamp mot rasism och fascism, inte enbart på skolor och arbetsplatser utan även på våra gator och torg.

RS Malmö/Lund


Partiföreningsmöte: Stoppa rasismen

22 mars 2009

Finanskrisen slår med full kraft mot väfärden, jobbslakten har nu även spridits till den offentliga sektorn. Allt fler blir arbetslösa, får gå med på lönesänkningar eller får sänkt sjuk- eller arbetslöshetsersättning. Missnöjet är stort bland massorna, vilket å ena sidan öppnar nya möjligheter för socialistiska idéer att sprida sig, men även innebär en ökad rasism i samhället. Detta inte minst när etablerade partier och mynigheter visar upp en allt mer rasistisk och främlingsfientlig profil. Samtidigt ser vi hur nazistvåldet ökar då nazistgrupperna fått ökat själförtroende i i takt med att Sverigedemokraterna vinner stöd i opinionsundersökningarna och på så sätt legitimerar rasismen i samhället.

Rasismen och nazismen kan inte tigas ihjäl, utan måste aktivt bekämpas av de breda massorna. Rasismen måste bekämpas på alla fronter, både på arbetsplatser och skolor och på våra gator och torg. Varför är den antirasistiska kampen så vital för klasskampen? Hur för vi den antirasistiska kampen framåt? Vilka metoder kan och bör vi använda?

Delta gärna på mötet, ställ frågor och diskutera. Ring: 070-326 65 94.