Protest mot Tobias Billströms flyktingpolitik

18 november 2009

När Migrationsminister Tobias Billström besökte Folkuniversitetet i Malmö arrangerade Rättvisepartiet Socialisterna en protest, tillsammans med Aktion mot Deportation och Irakiska Asylkommittén.

På plats hölls det upp banderoller, ropades talkörer, bland annat ”Återinför rätten till asyl” och ”Billström skippa rassesnacket, utvisa ministerpacket” och delades ut flygblad. Responsen från studenterna var positiv.

Billström tog ett flygblad, skyndade sig sedan snabbt in i byggnaden och höll sig kvar där inne tills protesten upplösts.

Protesten visar att oavsett var regeringsrepresentanter dyker upp kommer de mötas av protester och tvingas stå till svars för sin politik.

Kim Holmstedt

Skånska Dagbladet om protesten.

Här nedan är flygbladet som delades ut på plats.

Protestera mot Tobias Billström!

Migrationsminister Tobias Billström (M) är den högst ansvarige för Sveriges inhumana flyktingpolitik. Han är indirekt med och verkställer dödsstraff genom att skicka tillbaka skyddsbehövande flyktingar till diktaturer och krigshärdar.

Till Iran och Irak utvisas homosexuella med motiveringen att man ju inte behöver vara öppen med sin sexualitet. Irans totalitära islamistregim har belagt homosexuella handlingar med dödsstraff och i Irak lemlästas homosexuella av islamistiska terrorgrupperingar.

Billström ser även till att skicka flyktingar till krigsdrabbade länder som Afghanistan, Irak och Sudan. Kriget i Afghanistan skördar rekordmånga civila dödsoffer och terrorn i Irak gör att dödssiffrorna ökar för varje månad som går.

I en tid av krig, ökad fattigdom och svält i takt med klimatförändringarna så arbetar den svenska Migrationsministern hårt för att höja Fort Europas murar mot omvärlden. Många tusen flyktingar dör varje år under de allt farligare flyktvägarna till Europa.

Återigen har den svenska Högerregeringen, liksom den förra regeringen gjorde, börjat utvisa apatiska flyktingbarn.

Vi vill markera att Tobias Billström inte är någon trovärdig representant för mänskliga rättigheter.

  • Återinför rätten till Asyl!
  • Stoppa alla tvångsutvisningar!

”Sverigemoderaternas” rasistiska utspel

19 februari 2009

Moderaternas partisekterare Per Schlingmann har tidigare deklarerat att M ska ha ett ”tydligt nationalistiskt perspektiv” i EU-parlamentsvalet.

 01

Nu går Moderaterna med utvisningsminister Tobias Billström, Stockholms socialborgarråd Ulf Kristersson och riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson i spetsen ut och kräver än hårdare krav mot flyktingar och invandrare. Rätten till asyl ska ytterligare begränses, invandrare ska inte få välja var man ska bo, medborgarskap ska kunna återkallas och ”kriminella invandrare” ska utvisas. Svenskatest för medborgarskap och kontrakt om svenska värderingar.

Inte nog med att asylrätten i praktiken är avskaffad, nu vill Billström att ”medborgarskap som tilldelats på felaktiga grunder, falsk identitet, hot eller mutor ska kunna återkallas”. Förslaget är tänkt att skapa en misstänksamhet mot asylsökande som hotfulla kriminella. Är det sedan någon som tror att förslaget skulle stanna där om medborgarskap skulle kunna tas tillbaka. Redan har begränsningar för uppehållstillstånd införts i arbetskraftsinvandringen, där du får stanna så länge du har ett arbete men förlorar du arbetet blir du av med uppehållstillståndet.

Moderaternas förslag till ny invandrarpolitik stannar inte där, de har en rad rasistiska förslag som till och med får Folkpartiets tidigare flirt med Sverigedemokraternas väljare att blekna. Syftet med de nya förslagen är att skapa misstro och fördomar mot flyktingar och invandrare, en redan utsatt grupp i samhället. Med detta fiskande i de grumligaste vatten söker m stöd hos de minst medvetna skikten bland rasistiska väljare, samtidigt som de legitimerar rasismen.

”Svenska lagar ska gälla i Sverige”, heter det. Som om inte de svenska lagarna redan gäller alla. M vill ge sken av att flyktingar och invandrare inte följer svenska lagar och framställa dem som kriminella. De fortsätter sedan med att ”fler utländska medborgare som begår brott måste utvisas”, bilden av invandraren som kriminell vill de cementera in i folks medvetande.

Ytterligare attacker på flyktingar följer: ”det duger inte att de som får avslag på sin asylansökan ska stanna kvar i landet”. Men problemet som asylsökande möter är att de med risk för sina liv inte kan återvända. Regeringen har ju beslutat att inget krig råder i Irak och Afghanistan trots dagligt dödande och självmordsattacker. Till Iran utvisas homosexuella som riskerar hängning med ord som ”du behöver inte visa att du är homosexuell”. Barnfamiljer splittras då föräldrar utvisas till olika länder osv.

Moderaterna försöker sedan skylla rasistiska partiers och nazistiska organisationers framgångar på flyktingar och invandrare. ”Vi har fördömt de invandrarfientliga men sällan gett seriösa svar på rimliga frågor om vad som kan följa i invandringens spår”. Vad är det som kan följa? Med luddiga formuleringar vill de ge sken av att det är invandringen som skapar problem, inte växande klassklyftor. När sanningen är den att det är högerpolitikens härjningar med arbetslöshet, bostadsbrist osv som skapar problem. Moderaterna försöker rikta uppmärksamheten med missnöjet med regeringens politik åt ett annat håll. Medan borgarnas politik har försvagat ställningen för arbetare och låginkomsttagare på arbetsmarknaden, inte är beredda att rädda jobben i industrin, varslar anställda i offentlig sektor och dragit in hjälp till arbetslösa så heter det för dem att ”många invandrare blir år efter år helt beroende av bidrag”. Som om det är ett val man gör, att ständigt leva på marginalen. Problemet är ju att det finns för få jobb att söka och rasismen på arbetsmarknaden.

”I Bergsjön och Angered har nära sex av tio socialbidrag”. Ja det är skrämmande, inte minst för dem som tvingas leva i den situationen, men det är lika lite valt som att dessa områden också drabbas hårdast av regeringens nedskärningar. Befolkningen i förorten har inte heller valt nedlagda vårdcentraler, skolor och ungdomsgårdar, men så ser den borgerliga politikens verklighet ut.

Attackerna på förorten fortsätter sedan. ”Skyldigheter gäller vare sig man gillar dem eller inte” och det står över ”tycke och smak, familj, släkt, grupp eller klan” och återigen ”i Sverige gäller svensk lag” fortsätter sedan med ”det räcker inte med ytliga hyllningar till alla spännande kulturer vi får möta – i stadsdelar många aldrig ens besöker”. Vilka kulturer är det han talar om, för oss som bor i förorten kommer vi sällan i kontakt med den fuskarkultur som finns i Rosenbad och på Östermalm. Det är överklassen som lever i en annan kultur än arbetare och låginkomsttagare i förorter och arbetarområden. Få svenskar känner nog tillhörighet med den kultur som förespråkas av kristdemokraterna med abortmotstånd och kvinnan tillbaka till spisen-politik. De flesta har nog inte samma syn på värdegrund som moderaterna och deras gelikar. Det är nog få som har gemensamma värderingar som högeralliansen och deras baklängespolitik som vill rulla tillbaka rättigheter 100 år tillbaka i tiden. De ”få” som ”besöker” förorten är politikerna själva som lever i en skyddad tillvaro långt från vanligt folk som de föraktar.

Utvisningsministern och hans sverigemoderater vill göra ytterligare inskränkningar i asylrätten genom att försöka anpassa den redan begränsade asylpolitiken till ett ”europeiskt asylsystem … som delar på ansvaret”. ”Det är inte rimligt att några svenska kommumer under perioder tagit emot fler irakier än hela USA”, men det säger ju snarare mer om USA än det gör om Sverige. Svenska regeringen hyllar USA:s krig och ockupation, sänder soldater och stridsvagnar till Afghanistan men vill inte ge hjälp åt dem som tvingas fly.

I konkreta förslag säger moderaterna ”den som fått avslag ska lämna landet” det vill säga hårdare tag mot gömda flyktingar och papperslösa som i rädsla för sitt liv håller sig undan myndigheter. ”Den som fått nej ska hjälpas att återvända hem”. Denna ”hjälp” betyder tvångsavvisning med polisvåld som vi såg i den massutvisning som skedde för två veckor sedan i Göteborg.

Moderaterna avslutar med: ”Ett samhälle som inte står upp för sina egna ideal kommer inte att klara av ett berikande möte med andra”. Rättvisepartiet Socialisterna kan konstatera att vi inte har några gemensamma ideal med moderaterna och deras vänner som orsakat den globala kapitalistiska krisen. M försöker nu vända bort blickarna och diskussionerna från den kapitalistiska krisen till att istället handla om flyktingar och invandrare. RS kommer att agera för att samla Asylrörelsen och den antirasistiska rörelsen i kamp mot moderata utvisningspolitiker, sverigedemokrater och andra rasistiska krafter. Inskränkt nationalism är ett hot mot alla arbetare och ungdomar.

Kristofer Lundberg