Fortsatta attacker mot sjukvården i Skåne

25 oktober 2016

Nya nedskärningar stundar i ett redan sargat Skåne. (foto: Maria Eklind / Flickr CC)

Protesterna mot de dåliga arbetsförhållandena inom barnsjukvården i Region Skåne fortsätter. Nu har 10 av 18 nattsjuksköterskor på Skånes universitetssjukhus i Malmö sagt upp sig i protest mot den dåliga arbetsmiljön.

Läs hela inlägget här »


Ingen ny vårdcentral i Staffanstorp om inte vårdbolag får plundra välfärden

06 oktober 2016

Under en längre tid har vårdcentralen i skånska Staffanstorp dragits med stora problem att rekrytera allmänläkare och sjuksköterskor, vilket har lett till att vårdköerna har blivit allt längre. Patienterna får vänta ännu längre på att få en tid till läkarbesök eller besök till sjuksköterska.

Läs hela inlägget här »


Flera massuppsägningar på Helsingborgs lasarett

29 september 2016

På grund av den miserabla situationen inom den svenska vården, med hög arbetsbelastning, låga löner och dålig psykosocial arbetsmiljö, väljer fler att ta till sig metoden att säga upp sig i protest. Det har nu en majoritet av sjuksköterskorna på neonatalavdelningen och barnkliniken i Helsingborgs lasarett gjort.

Läs hela inlägget här »


Landsomfattande vårdprotester

07 september 2016

Detta bildspel kräver JavaScript.

MALMÖ 500 personer trotsade regnet för att demonstrera mot vårdnedskärningar. Från Gustav Adolfs torg till Pildammsparken ekade talkörer längs gatorna, som ”Vården i glid – vi tar strid!”.
Vid Pildammsparken hölls flera tal, bland annat från personal i endometriosteamet. Teamet skapades som en påtryckning på grund av bristen på kunskap och resurser för behandling av endometrios. Teamet fick kort därefter läggas ner på grund av nedskärningar, men protester från personal återskapade det.
HELSINGBORG Runt 300 personer tågade från Mäster Palms Plats till Stortorget. Agneta Lenander, sjuksköterska och en av initiativtagarna, började och avslutade demonstrationen.
LUND Den 4 september samlades  cirka 150 personer utanför Universitetssjukhuset SUS för att protestera mot vårdpersonalens dåliga arbetsvillkor, de låga lönerna,  bristen på vårdplatser, fortsatta besparingar och den försämrade patientsäkerheten.
Flera  talare  pekade  på  att  sjuksköterskor, undersköterskor och annan vårdpersonal nu har fått nog, att mera resurser måste tillföras vården och att besparingarna har gjort att behoven inte längre styr.
Jon Davidsson, sjuksköterska inom den öppna psykiatriska  vården i Lund, talade om att kampen mot nedskärningar och privatiseringar som nu sprider sig inom sjukvården måste organiseras i ett nationellt nätverk. Om kampen för att rädda sjukvården ska kunna nå framgång måste de olika vårdfacken mobilisera sina medlemmar och ett nationellt nätverk byggas.
Anders Wemmert
Robert Preston
Minela Mahmutovic

Fortsatta protester inom sjukvården i Region Skåne

25 maj 2016

Under våren har protesterna mot nedskärningarna och försämringarna inom sjukvården i Region Skåne blivit allt fler.

Läs hela inlägget här »


1 maj: Upp till kamp mot rasism”

04 maj 2016

Kampen mot rasism och för rätten till asyl var centrala teman i Första maj-firandet i Malmö. (foto: Amer Mohammed Ali)

Läs hela inlägget här »


#Stoppaavhysningen – Solidaritet med romerna i Sorgenfrilägret.

02 november 2015
DSC_0266

Hundratals personer tog sig till Sorgenfrilägret i Malmö i söndags för att protestera mot det politiska avhysningsbeslutet och den massiva polisinsats som var planerad.

På grund utav rädslan för såna manifestationer och för rädslan för att solidariska malmöbor tillsammans med romerna själva försöker förhindra rivningen av lägret så hade en ordföranden för miljönämnden, socialdemokraten Carina Svensson, sagt att vräkningen skulle påbörjas kl. 16 på söndage, något som inte stämde. Detta för att skapa förvirring och försvåra för en antirasistisk och solidarisk kraftsamling när det väl är dags.

Istället för passivt motstånd mot polisen så blev söndagen en stark politisk manifestation, dels mot Malmös politiker men också mot de rasister som tagit sig till lägret för att provocera och hota.

Trots ovisheten kring exakt när polisen kommer att agera så fortsätter folk att vara på plats för att kämpa under paroller om allas rätt till värdigt boende och inga avhysningar utan alternativ. Och det planeras för en till större samling på tisdag kl. 13 då det spekuleras är när polisen faktiskt kommer att gå in i lägret.

– Patrik Berg RS Malmö